Hårdvara

Vilka är alternativen för återtagning/återvinning av hårdvara?
HP återvinner hårdvara (både HP och icke-HP) som inte kan repareras eller återanvändas på ett ekonomiskt sätt. Vi erbjuder tillbakatagningsalternativ för hå...