Hårdvara

Vilka är alternativen för återtagning/återvinning av hårdvara?
HP återvinner hårdvara som inte kan repareras eller återanvändas ekonomiskt. Vi erbjuder omfattande återvinningsprogram i 64 länder och territorier över hel...