Het gebruik van deze stoffen is beperkt volgens de algemene milieuspecificaties (GSE) van HP.

HP communiceert materiaalbeperkingen aan zijn ontwerpteams en productieleveranciers via de GSE die het gebruik van bepaalde stoffen in producten en productieprocessen van HP verbiedt of beperkt. De GSE is geïntegreerd in het productontwikkelingsproces van HP en in leverancierscontracten als onderdeel van de standaard contractvoorwaarden van het bedrijf.

Meer informatie over de algemene milieuspecificaties van HP vindt u op http://www.hp.com/go/sustainability_gse

Ga voor een exemplaar van HP's standpuntverklaring inzake de batterijenrichtlijn naar http://h20195.www2.hp.com/V2/getpdf.aspx/c05227202.pdf.