HP streeft naar een wereld waarin voor zijn producten en activiteiten gebruik wordt gemaakt van materialen en chemicaliën die geen schade veroorzaken. We gaan op een wetenschappelijke manier te werk om te beoordelen wat de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu zijn van stoffen die worden gebruikt bij het maken van HP-producten. Ruim twee decennia hebben we ons ingezet om ervoor te zorgen dat de elektronica-industrie zou overstappen op veiligere alternatieven voor zorgwekkende chemicaliën.

In het HP-beleid voor materialen en chemicaliën wordt uitgelegd hoe we het gebruik van materialen en chemicaliën in producten, verpakkingen en productieprocessen specificeren. Dit beleid geldt voor alle werknemers en bedrijfsonderdelen van HP over de hele wereld en voor onze leveranciers. 

Onze werkwijze omvat onder meer het volgende: 

  • Materialen die in onze producten en in de hele toeleveringsketen worden gebruikt proactief identificeren en evalueren, en algemeen toegankelijke informatie verstrekken over de materiaalinhoud van standaard personal systems en printers van HP.
  • Prioriteit geven aan materialen die moeten worden vervangen door het beoordelen van gepubliceerde lijsten met gevaarlijke stoffen, de voorkeuren van klanten, nieuwe of toekomstige wettelijke vereisten en een degelijke wetenschappelijke analyse die een mogelijk effect op de volksgezondheid of het milieu aan het licht brengt.
  • Onze leveranciers helpen gevaarlijke stoffen te vervangen door milieuvriendelijke alternatieven.

Bij het onderzoeken van veiligere alternatieven voor materialen die momenteel worden gebruikt, hanteren we een voorzorgsbeginsel. We gebruiken de publicatie 'A Framework to Guide Selection of Chemical Alternatives' van de National Academies of Science en integreren de methode 'GreenScreen® for Safer Chemicals'. 

HP draagt bij aan normen, wetgeving en een betere aanpak voor gebruik van materialen in de IT-sector. Als actief lid van het Clean Electronics Production Network (CEPN) van Green America hebben we CEPN in 2019 geholpen een kader te scheppen voor de prioriteitsbepaling van chemische stoffen. Daarnaast hebben we meegewerkt aan een screeningsprocedure voor groene chemie en een programma voor conformiteitsborging. Voorts zijn we betrokken bij verschillende projecten in het kader van Clean Production Action, waaronder de Business-NGO Working Group (BizNGO) en het Chemical Footprint Project (CFP).

Ga voor een exemplaar van het HP-beleid voor materialen en chemicaliën naar http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html.

Raadpleeg voor meer informatie over onze vooruitgang op het gebied van veiligere alternatieven onze tijdlijn voor groene chemie.

Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte over producten en oplossingen in ons duurzaamheidsrapport: www.hp.com/go/report.