We streven naar een wereld waarin voor onze producten en activiteiten gebruik wordt gemaakt van materialen en chemicaliën die geen schade veroorzaken. Ruim twee decennia hebben we ons ingezet om ervoor te zorgen dat de elektronica-industrie zou overstappen op veiligere alternatieven voor zorgwekkende chemicaliën. 

HP verbindt zich ertoe alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, met inbegrip van materiaalbeperkingsvereisten van de RoHS-richtlijn (Restriction of Hazardous Substances) voor beperking van gevaarlijke stoffen. In het HP-beleid voor materialen en chemicaliën wordt uitgelegd hoe we het gebruik van materialen en chemicaliën in producten, verpakkingen en productieprocessen specificeren. Dit beleid geldt voor alle werknemers en bedrijfsonderdelen van HP over de hele wereld en voor onze leveranciers. 


HP heeft gepleit voor wetgeving om het gebruik van PVC, BFR's en ftalaten aan banden te leggen. Hoewel er voor de meeste toepassingen alternatieven bestaan, zijn er nog steeds belemmeringen die de toepassing in de weg staan, zoals hogere kosten of beperkte beschikbaarheid. Zonder wettelijke beperking zal een grootschalige toepassing van de minder gevaarlijke alternatieven niet mogelijk zijn. Hier volgen enkele belangrijke punten van HP's pleitbezorging: 


  • Gepleit voor opname van PVC en BFR's in de RoHS-wetgeving (Reduction of Hazardous Substances). HP was een van de weinige bedrijven die pleitte voor beperkingen voor PVC. 


  • Intensief gepleit voor de methodologie van de Europese Unie (EU) voor toekomstige beperking van stoffen, met als resultaat een werkbare methodologie voor de selectie van stoffen. Toepassing van deze methodologie leidde ertoe dat PVC werd geselecteerd als een prioriteit van het derde niveau voor toekomstige RoHS-beperkingen. 


  • Gepleit voor toetsing van halogeenarme1 materialen voor EU RoHS III. 


  • Met succes gepleit voor het beperken van di-isobutylftalaat (DIBP) samen met bis (2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP), dibutylftalaat (DBP) en butylbenzylftalaat (BBP) om betreurenswaardige vervangingen te voorkomen. 


Bekijk belangrijke mijlpalen in onze tijdlijn voor groene chemie op https://h20195.www2.hp.com/V2/getpdf.aspx/c06048911.pdf. 

Ga voor een exemplaar van het HP-beleid voor materialen en chemicaliën naar http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.html.