veiligheidsinformatie over materialen, zoals de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen, informatie over regelgeving en aanbevelingen voor veilig gebruik.

Veiligheidsinformatiebladen voor HP-printerbenodigdheden vindt u op http://www.hp.com/go/msds.