Ja. Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) bevatten informatie over de veiligheid van materialen, zoals de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen, voorschriften en aanbevelingen voor de hantering. 


Veiligheidsinformatiebladen voor HP-printerbenodigdheden vindt u op http://www.hp.com/go/msds.