REACH

Voldoet HP aan de Europese REACH-verordening?
Ja. HP voldoet aan de Europese REACH-verordening voor de registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen (Registration, Evaluation, Authorization...