We zijn bezig moeilijk te recyclen materialen te vervangen door gemakkelijker te recyclen alternatieven. Hoewel alle materialen van HP-verpakkingen kunnen worden gerecycled, is dat alleen mogelijk als er een adequate infrastructuur voor inzameling en recycling is. Daarom houden we bij de keuze van de verpakkingsmaterialen rekening met de recyclebaarheid via het huishoudelijk afval/oud papier.

We bieden diensten voor de terugname van verpakkingen aan en werken we de handleiding Recycle your HP packaging regelmatig bij om te voorkomen dat verpakkingsmateriaal op de vuilnisbelt terechtkomt.

Ga voor meer informatie en de beschikbaarheid van de service in uw regio naar www.hp.com/recycle.