General

Har ni ett återvinningsprogram på plats?
Ja. När HP-produkter når slutet av sin tjänst hjälper våra robusta program för reparationer, återanvändning och återvinning att säkerställa att produkter oc...
Ons, 13 Maj, 2020 at 11:58 AM
Använder ni godkända återvinningsleverantörer?
Ja. Våra experter på återanvändning och återvinning måste följa miljöansvariga bearbetningstekniker och följa gällande föreskrifter. I allmänhet måste lever...
Ons, 13 Maj, 2020 at 11:59 AM
Vad är HP:s ståndpunkt när det gäller att exportera e-avfall från utvecklade länder till utvecklingsländer?
HP tillåter inte att e-avfall exporteras från utvecklade länder (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling och Europeiska unionen) till utveckl...
Ons, 13 Maj, 2020 at 12:13 PM
Beskriv hur ni följer bestämmelserna om avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
HP uppfyller alla lagkrav som följer av införlivandet av direktivet om avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) i medlemsländernas l...
Ons, 13 Maj, 2020 at 12:04 PM
Har ert företag en ansvarsfull miljöcertifiering (R2) eller e-Stewards-certifiering?
HP kräver att specialiserade leverantörer som stöder våra återanvändnings- och återvinningsprogram använder miljöansvariga bearbetningstekniker och att de u...
Ons, 13 Maj, 2020 at 12:01 PM