Ja. Våra experter på återanvändning och återvinning måste följa miljöansvariga bearbetningstekniker och följa gällande föreskrifter. I allmänhet måste leverantörer också uppnå certifiering från tredje part (R2, e-Stewards eller WEEELABEX). Om en leverantör inte är certifierad granskar HP dem direkt. Vi beställer också revisioner från tredje part för att övervaka leverantörens efterlevnad gällande våra höga standarder och se till att returnerade artiklar behandlas på rätt sätt. Vi ingår avtal med Environmental Resources Management (ERM) för att granska våra leverantörer för efterlevnad gällande följande policyer och leverantörsstandarder: Revisioner utvärderar leverantörernas miljö-, hälso- och säkerhetspraxis och prestanda och ser till att det inte finns något "läckage" av material till anläggningar utanför vårt godkända leverantörsnätverk. Leverantörer med identifierade avvikelser måste lämna in korrigerande åtgärdsplaner inom 30 dagar och tilltala dessa poster inom 90 dagar. I extrema fall kommer vi att upphöra att gör affärer med leverantörer som saknar tillräcklig transparens eller är ovilliga att göra de ändringar vi kräver. 


Se www.hp.com/go/report_productssolutions för mer information.