Vi strävar efter en värld där våra produkter och verksamheter använder material och kemikalier som inte orsakar någon skada. I mer än två årtionden har vi arbetat för att föra elektronikbranschen mot säkrare alternativ gällande ifrågasatta kemikalier. 


Från och med slutet av 2019 består 98,5 % av HP-produkternas totala massa av kemikalier och material som anses som säkrare alternativ.1 


HP:s policy om material- och kemikaliehantering förklarar hur vi omnämner material och kemikalier för användning i produkter, förpackningar och tillverkningsprocesser. Denna policy gäller alla HP-anställda och -verksamheter världen över och sträcker sig även till att inkludera våra leverantörer.


HP är även en undertecknare av Ellen MacArthur Foundation New Plastics Economy Global Commitment för att eliminera plastförorening vid dess upphov.  De tre främsta principerna i deras ramverk – eliminera, innovera och cirkulera – stödjer vår breda syn på material som används i våra produkter och förpackningar. 


HP har minskat användningen av PVC genom att förkorta elkablar och vi kan tillhandahålla PVC-fria elkablar för datorer och skrivare i många länder över hela världen, beroende på produkten. Dessa initiativ har minskat användningen av PVC med totalt sett mer än 7 000 ton sedan 2011. HP kommer att fortsätta med dessa produktförbättringar för våra personliga system och skrivare.


Se viktiga milstolpar i vår tidslinje för grön kemi påhttp://h20195.www2.hp.com/v2/GetDocument.aspx?docname=c06048911.


För en kopia av HP:s policy om material- och kemikaliehantering hänvisar vi tillhttp://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/governance/policies.htmlSäkrare alternativ är betygsatta som GreenScreen®-riktlinje 2 eller bättre. Denna datapunkt är beräknad grundad på den totala massan av gynnsamma och säkrare alternativ delat med den totala massan av produkter som levererats. Kommersiella och industriella lösningar för tryckeriverksamhet, liksom tillbehör och förpackningar för alla HP-produkter, ingår inte i denna totala mängd.