Vi strävar efter en värld där våra produkter och verksamheter använder material och kemikalier som inte orsakar någon skada. I mer än två decennier har vi arbetat för att driva elektronikindustrin mot säkrare alternativ till kemikalier som är skadliga.


Hewlett-Packard Company började proaktivt eliminera skadliga ämnen i början av 1990-talet. Under 2016 deltog HP i Chemical Footprint Project (CFP) och mätte och rapporterade den totala mängden skadliga ämnen i våra produkter för att fastställa en baslinje och fastställa kvantitativa mål till förbättring. CFP tillhandahåller ett standardjämförelse där företag kan utvärdera framstegen mot att minska skadliga ämnen.


Våra nuvarande ansträngningar för att avveckla skadliga ämnen fokuserar huvudsakligen på ftalater, bromerade flamskyddsmedel (BFR) och polyvinylklorid (PVC).


Under 2018 klassificerades 75 % av de sålda produktgrupperna för personliga system som lågt halogena1 medan 100 % av externa nätaggregat från HPs stationära datorer är lågt halogena2


HP har också minskat PVC-användningen genom att förkorta strömkablar och vi kan, beroende på produkten, tillhandahålla PVC-fria strömkablar för datorer och skrivare i många länder världen över. Dessa initiativ har minskat PVC-användningen med totalt mer än 7 000 ton sedan 2011. HP kommer att fortsätta att främja dessa produktförbättringar för våra personliga system och skrivare.


HP arbetar nära med leverantörer för att minska potentiella skadliga ämnen. Vi begränsar skadliga ämnen som används i produkt- och tillverkningsprocesser genom HP:s allmänna miljöspecifikation (GSE). Våra övervaknings- och kapacitetsuppbyggande program stödjer leverantörer i utvärdering av ämnen och säkerställer korrekt skydd för arbetare som tillverkar och monterar våra produkter.


Se http://www.hp.com/go/sustainability_gse för mer information om HPs allmänna miljöspecifikation (GSE).


Se Joint JEDEC/ECA Standard: Definitionen av "lågt halogen" för elektroniska produkter. 

2 Exklusive DC-kablar, nätkablar och kontakter.