General

Vad är HP:s policy när det gäller användning av ftalater, bromerade flamskyddsmedel (BFR) och polyvinylklorid (PVC)?
Vi strävar efter en värld där våra produkter och verksamheter använder material och kemikalier som inte orsakar någon skada. I mer än två årtionden har vi a...
Tors, 13 aug., 2020 at 11:29 AM
Använder ni miljöfarliga kemikalier? Om ja, har ni mål på att införa kemikalier som har mindre inverkan?
HP strävar efter en värld där våra produkter och verksamheter använder material och kemikalier som inte orsakar någon skada. Vi tar ett vetenskapligt basera...
Ons, 13 Maj, 2020 at 11:18 AM