Avloppsvatten utgör ingen signifikant miljörisk i HP:s verksamheter. Våra anläggningar för tillverkning av produkter för utskrifter och bildbehandling genererar avloppsvatten som är förbehandlat och strikt övervakat. Det släpps ut med myndighetsutfärdade tillstånd till kommunala vattenreningsverk för vidare behandling. Vi implementerar procedurer som förhindra otillåtna utsläpp av kemikalier i anläggningarnas avloppssystem, och säkerställer att anläggningarna inte släpper ut avloppsvatten direkt till ytvatten eller till grundvattnet.