Konfliktmineraler

Förklara era åtgärder angående konfliktmineraler/ansvariga mineraler.
”Konfliktmineraler” avser mineralförstadierna för metallerna tantal, tenn, volfram och guld (3TG) enligt definitionen i den amerikanska SEC-regeln (Securiti...
Fre, 21 aug., 2020 at 9:39 AM
Hur ser ni till att leverantörerna uppfyller de krav ni ställer?
HP ställer tydliga förväntningar på 3TG-leverantörer i vår policy för leveranskedjans sociala och miljömässiga ansvar (vilket inkluderar policyn om konflikt...
Tis, 7 juli, 2020 at 12:50 PM
Vidtar ni åtgärder för några andra mineraler?
Vi lär oss av vår erfarenhet av att bekämpa konfliktmineraler i Demokratiska republiken Kongo och omgivande länder och utvidgar vårt arbete. Detta övere...
Tis, 7 juli, 2020 at 12:53 PM