Konfliktmineraler

Förklara era åtgärder angående konfliktmineraler/ansvarsfull anskaffning av mineraler.
”Konfliktmineraler” avser mineralförstadierna för metallerna tantal, tenn, volfram och guld (3TG) enligt definitionen i den amerikanska SEC-regeln (Securiti...
Hur ser ni till att leverantörerna uppfyller de krav ni ställer?
HP ställer tydliga krav på 3TG-leverantörer i vår policy för leveranskedjans sociala och miljömässiga ansvar (vilket inkluderar policyn om konfliktmaterial)...
Vidtar ni åtgärder för några andra mineraler?
Vi lär oss av vår erfarenhet av att bekämpa konfliktmineraler i Demokratiska republiken Kongo och omgivande länder och utvidgar vårt arbete. Detta övere...