Vi lär oss av vår erfarenhet av att bekämpa konfliktmineraler i Demokratiska republiken Kongo och omgivande länder och utvidgar vårt arbete.


Detta överensstämmer med en ökad medvetenhet om bekymmer avseende anskaffning av mineraler utöver Demokratiska republiken Kongo och de omgivande länder som omfattas av U.S. Dodd–Frank Act. EU:s förordning om konfliktmineraler, som täcker EU:s import av 3TG-mineraler från alla regioner i världen, kräver att alla stora EU 3TG-metallimportörer och smältverk ska följa OECD Due Diligence Guidance. Även om HP:s verksamhet inte omfattas av EU-förordningen, anpassar vi vår policy och strategi i den utsträckning som är praktiskt möjligt och förbereder oss för att stödja våra kunders krav som överensstämmer med förordningen.


HP stöder bevarandet av USA:s ramverk för rapportering om konfliktmineraler som en ekonomisk drivkraft för att smältverk på ett ansvarsfullt sätt ska anskaffa mineraler i Demokratiska republiken Kongo och omgivande länder. I EU stöder vi genomförandet av förordningen om konfliktmineraler, som på lämpligt sätt inriktas på ansvarsfull smältverksanskaffning oavsett mineralernas ursprungsland, inklusive CAHRA:er över hela världen. 


Vi stöder inte faktiska embargon för mineraler från Demokratiska republiken Kongo och angränsande länder eller från andra konfliktdrabbade regioner. Vi anser att det är mer effektivt att använda vår hävstångseffekt (som företag och inom branschövergripande samarbeten) för att ta itu med problem och främja en positiv förändring. Detta bidrar till att skydda människor i dessa regioner samtidigt som deras ekonomiska möjligheter bibehålls. Vi är aktivt involverade i initiativet Responsible Minerals (RMI) och stöder dess insatser för att samarbeta med statliga intressenter. 


Responsible Business Alliance (RBA) är moderorganisationen för RMI. År 2020 stödde vi en översyn av RBA-uppförandekoden, så att den skulle gälla inköp från alla CAHRA-länder över hela världen och inte bara från Demokratiska republiken Kongo och täckta länder. Inför detta stödde vi också RMI:s arbete för att hjälpa smältverk att utveckla processer för att identifiera CAHRA:er, samt RMI:s arbete för att fullt ut anpassa sina processer och standarder för bedömning av smältverkens inköpsrutiner till OECD:s riktlinjer för anskaffning från CAHRA:er. 

Dessutom uppmuntrar vi leverantörer att engagera sig i samarbetsinriktade branschåtgärder genom RMI. Se vår rapport om kobolt  och våra leverantörsförväntningar på ansvarsfull mineralanskaffning i HP:s General Specification for the Environment.


Vår due diligence och rapportering av mineraler omfattar även kobolt, som har kopplats till risker för mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss att våra leverantörer har policyer för kobolt, att de rapporterar till HP vilka koboltraffinaderier de använder och att de uppmuntrar dessa raffinaderier att genomföra en RMI-revision. Dessutom uppmuntrar vi leverantörerna att delta i branschsamarbete genom RMI. Se vår rapport om kobolt och våra förväntningar på ansvarsfulla inköp av mineraler för leverantörer i HP:s allmänna specifikation för miljön.