”Konfliktmineraler” avser mineralförstadierna för metallerna tantal, tenn, volfram och guld (3TG) enligt definitionen i den amerikanska SEC-regeln (Securities and Exchange Commission) som kräver en konfliktmineralsupplysning. Intäkterna från gruvdrift av dessa mineraler i Demokratiska republiken Kongo (DRK) och angränsande länder har i stor utsträckning kopplats till finansiering för grupper som är engagerade i extremt våld och skändningar av de mänskliga rättigheterna. 


Varje koppling mellan material som används i HP-produkter och väpnat våld eller kränkningar av mänskliga rättigheter är oacceptabelt. Vi har antagit branschledande policyer och övervakningspraxis för att säkerställa att våra produkter tillverkas på ett ansvarsfullt sätt, och vi breddar vår vaksamhet utöver konfliktmineraler till ett bredare spektrum av mineraler och områden. Genom samarbete strävar vi efter att expandera marknaden för ansvarsfullt framställda mineraler. 

Att främja bästa praxis för smältverk är det mest direkta sättet att hantera risken för konfliktmineraler in i vår leveranskedja. Vi förväntar oss att våra leverantörer endast kommer att köpa 3TG för HP-produkter från smältverk som följer Responsible Minerals Initiative’s (initiativet för ansvariga mineraler, RMI) Responsible Minerals Assurance Process (processen för försäkran om ansvariga mineraler, RMAP), vilket kräver en tredjeparts anskaffningsrevision. Smältverk som står med på RMI-överensstämmelselistan bekräftas vara konfliktfria. 


I vår komplexa globala leveranskedja med flera aktörer har vi mest inflytande över våra direktleverantörer. När det gäller spårämnen och värdefulla mineraler inser vi emellertid att vi måste arbeta för att påverka praxis för de som befinner sig mycket djupare i leveranskedjan. Även om konfliktmineraler sällan används i stora volymer i någon IT-produkt eller av ett företag, finns 3TG-metaller i relativt små mängder i praktiskt taget alla elektroniska produkter. Vi befinner oss dock vanligtvis fyra till tio led i leveranskedjan från de smältverk som köper och bearbetar malmen till metaller. Därför är det viktigt för HP att samarbeta med kamrater i IT-industrin för att kollektivt engagera hela leveranskedjan i arbetet att utrota mineraler som kan ha direkt eller indirekt stött väpnade grupper.


Men vår relativt lilla användning av dessa metaller minskar vårt inflytande, så det är viktigt att hela industrin kräver konfliktfri 3TG. Vi kräver att våra leverantörer arbetar för att avlägsna smältverk från vår leveranskedja som inte deltar i ett konfliktfritt revisionsprogram. Vi främjar konfliktfria mineraler i vår leveranskedja genom att:

  • uppmuntra smältverk som köper och bearbetar mineralmalm att genomgå revisioner från tredje part;
  • uppmana våra produktionsleverantörer av elektroniska varor som innehåller 3TG (”3TG-leverantörer”) att kräva att deras smältverk genomgår revisioner från tredje part;
  • stödja samarbete med flera intressenter för att skapa säkra, konfliktfria källor för 3TG-malmer från Demokratiska republiken Kongo.


Vi kommer att fortsätta arbeta med våra leverantörer och över hela branschen för att driva efterfrågan på konfliktfri anskaffning, oavsett om mineralerna härstammar från Demokratiska republiken Kongo (DRC) eller någon annanstans.