Allmänt

Har HP-produkter fått några externa hållbarhetsutmärkelser?
Produktcertifieringar bidrar till att främja resultaten i hela branschen genom att tillhandahålla omfattande information som ger kunderna möjlighet att göra...
Bär några HP-tonerkassetter Blue Angel eller Nordic Swan-miljömärken?
HP rekommenderar inte att påfyllda, återtillverkade eller nytillverkade bläck- och tonerpatroner från tredjepart används i HP-skrivare. HP:s patroner är int...