HP rekommenderar inte att påfyllda, återtillverkade eller nytillverkade bläck- och tonerpatroner från tredjepart används i HP-skrivare. HP:s patroner är inte Svanen-märkta, då denna märkning riktar sig specifikt till återtillverkade och påfyllda tonerpatroner. Blå Ängeln har två typer av certifiering: en för hela skrivarsystem, där HP-skrivare behåller sin Blå Ängeln-certifiering endast i de fall då HP originaltonerpatroner används, och en annan certifiering som gäller endast för återtillverkade tonerpatroner. 

Trots att originaltillverkare av förbrukningsartiklar inte kan tilldelas dessa miljömärkningar, som riktar sig till återtillverkade och påfyllda tonerpatroner, uppfyller HP:s tonerpatroner som är Blå Ängeln-certifierade för HP-skrivare de allra flesta kriterier som ingår i dessa miljömärkningssystem. 

Kunderna kan begära en detaljerad översikt över hur deras HP-patroners prestanda jämför sig med alla relevanta kriterier för miljömärkningen Blå Ängeln för återtillverkade patroner för varje HP-originalpatron för Blå Ängeln-certifierade HP-skrivare (Ecolabel Cartridge Conformity SheetsECCS:er) på sustainability@hp.com 

HP:s Planet Partners-program för återvinning samlar in HP-skrivarpatroner för återvinning. Inga patroner som återlämnas via detta program hamnar på soptippen. HP stödjer HP även ECO-deklarationen som lanserades 1996, och som 2006 blev en internationell ECMA-370-standard. 2006 ledde HP projektet för att vidga omfattningen för att inkludera även förbrukningsartiklar för utskrifter. Utvalda kriterier som finns i följande miljömärkningar för återtillverkade tonerkassetter har inkluderats i ECO-deklarationen för förbrukningsartiklar för utskrifter. 

  • Tyska Blå Ängeln 
  • Svanen 
  • Japanska Eco Mark 
  • Taiwanesiska Green Label 
  • Korea Eco-Label 

Ytterligare kriterier som inte täcks av ovanstående listade miljömärkningar har också inkluderats, i synnerhet de som är relaterade till att undvika vissa kemiska ämnen. IT ECO-deklarationen om förbrukningsartiklar för utskrifter har utformats även för användning av bläckpatroner. 

Deklaration av bläckpatroner med återvunnet material 

Deklaration av tonerpatroner med återvunnet material 

För HP:s bildbehandlingsutrustning med Blå Ängeln miljömärkning uppfylls kravet för kemiska utsläpp endast om HP:s originalskrivarpatroner används. För HP:s Blue Angel-märkta produkter hänvisar vi till www.hp.com/go/sustainability_ecolabels. 

För att se relevanta IT ECO-deklarationer hänvisar vi till http://www.hp.com/go/ted.