Produktcertifieringar bidrar till att främja resultaten i hela branschen genom att tillhandahålla omfattande information som ger kunderna möjlighet att göra hållbarare produktval.  

Sedan 2020 fortsätter HP att ha mer EPEAT® Gold- och Silver-produkter för personliga system globalt än någon annan PC-leverantör, och 100 % av Spectre, Envy, Pavilion, Elite, Dragonfly och Z-system har EPEAT® Gold-registrering i USA. 10 HP-skärmar erkändes som mest effektiva av ENERGY STAR® år 2022.1 Sammanlagt har HP mer än 790 ENERGY STAR®-certifierade personliga system och utskriftsprodukter – mer än någon annan tillverkare.2 

Alla utom en av skrivarna i vår storformatsdesignportfölj och alla Latex-skrivare med låg volym är EPEAT®-registrerad,3 och alla är ENERGY STAR®-auktoriserade.4 

HP var den första utskriftstillverkaren som hade UL ECOLOGO®-certifierat bläck för sina storformatsskrivare. HP är nu också först i branschen med att erbjuda UL ECOLOGO®-certifiering för sina hem- och kontorsprodukter. HP:s originalbläckpatroner som är UL ECOLOGO®-certifierade uppfyller stränga standarder inom hälsa och miljö, tillverkning och drift, material, energi med mera.5 Från och med november 2022 erbjöd vi 224 HP-bläckpatroner för hem och kontor med denna certifiering. 

HP DesignJet Z-bläck6 har uppnått GREENGUARD Gold-certifiering för att uppfylla några av världens strängaste standarder för låga kemiska utsläpp i inomhusluft för den färdiga utskriften. 

En heltäckande översikt över märkningar av HP:s produktdesign och teknologiska innovationer, däribland ENERGY STAR®, EPEAT® och Blå Ängeln, finns i avsnittet om dokument och rapporter på vår webbplats för hållbar inverkan: www.hp.com/go/sustainability_ecolabels. 

För mer information hänvisar vi till avsnittet om klimatåtgärder i HP:s rapport om hållbar inverkan från 2022, som finns på www.hp.com/go/report. 

1 Per januari 2023. 

2 Data per 31 oktober 2022. 

3 Gäller utvalda HP-skrivare. EPEAT®-registrerad där tillämpligt. EPEAT-registrering varierar beroende på land. Se https:// www.epeat.net/ för registreringsstatus per land. 

4 Per oktober 2022. 

5 HP:s originalbläckpatroncertifiering enligt UL 2801 visar överensstämmelse med en rad multiattribut, livscykelbaserade kriterier relaterade till människors hälsa och miljöhänsyn; se UL.com/EL och KeypointIntelligence.com/HPInkUL. 

6 Per december 2022. 

7 GREENGUARD Gold-certifiering enligt UL 2818 visar att produkter är certifierade enligt GREENGUARD-standarder för låga kemikalieutsläpp i inomhusluften under produktanvändning. För mer information, besök ul.com/gg.