Produktcertifieringar bidrar till att främja resultaten i hela branschen genom att tillhandahålla omfattande information som ger kunderna möjlighet att göra hållbarare produktval. Vi delar en stor mängd säkerhets- och miljöinformation om våra produkter online, och bidrar till utvecklingen av nya standarder.

 

Under 2021 spårade HP över 7 miljarder USD i nyförsäljning som uppfyllde kundernas krav på registrerade miljömärkningar.1

En heltäckande översikt över märkningar av HP:s produktdesign och teknologiska innovationer, däribland ENERGY STAR®, EPEAT® och Blå Ängeln, finns i avsnittet om dokument och rapporter på vår webbplats för hållbar påverkan: www.hp.com/go/sustainability_ecolabels.

 

1 Under 2021 spårade HP cirka 7 miljarder USD i nyförsäljning som kan förknippas med kundernas krav på produkter med registrerade miljömärkningar, inklusive ENERGY STAR ENERGY STAR®, EPEAT® och Blå Ängeln.