Op basis van onze ervaring met het bestrijden van mineralen uit conflictgebieden, zoals de DRC en omringende landen, breiden we onze inspanningen uit. 


Dit sluit aan bij het groeiende bewustzijn van problemen met de winning van mineralen buiten de DRC en omringende landen die onder de Amerikaanse Dodd-Frank Act vallen. De EU-verordening inzake conflictmineralen, die van toepassing is op de EU-invoer van 3TG-mineralen uit alle regio's van de wereld, vereist dat alle grote 3TG-metaalimporteurs en -smelterijen in de EU OECD Due Diligence Guidance worden. Hoewel de bedrijfsvoering van HP niet binnen het toepassingsgebied van de EU-regelgeving vallen, stemmen we ons beleid en onze aanpak voor zover mogelijk af en bereiden we ons voor om de eisen van onze klanten te ondersteunen in overeenstemming met de regelgeving. 


HP ondersteunt het behoud van het Amerikaanse rapportagekader voor mineralen uit conflictgebieden als economische motor voor smelterijen om op verantwoorde wijze mineralen in de Democratische Republiek Congo (DRC) en omringende landen in te kopen. In de Europese Unie ondersteunen we de implementatie van de Conflict Minerals Regulation, die zich op gepaste wijze richt op de verantwoorde inkoop van smelterijen, ongeacht het land van herkomst van mineralen, inclusief CAHRA's wereldwijd. 


We ondersteunen geen feitelijke embargo's van mineralen uit de DRC en aangrenzende landen, noch uit andere door conflicten getroffen regio's. Wij zijn van mening dat het effectiever is om onze invloed (als bedrijf en binnen sectoroverschrijdende samenwerkingen) te gebruiken om problemen aan te pakken en positieve verandering te bevorderen. Dit helpt de mensen in die regio's te beschermen en tegelijkertijd hun economische kansen te behouden. We zijn actief betrokken bij het Responsible Minerals Initiative (RMI) en ondersteunen de inspanningen ervan om samen te werken met belanghebbenden bij de overheid. 


De Responsible Business Alliance (RBA) is de moederorganisatie van het RMI. In 2020 hebben we de herziening van de RBA Code of Conduct ondersteund, zodat deze de inkoop van alle CAHRA's wereldwijd zou aanpakken, niet alleen uit de DRC en gedekte landen. In de aanloop hiertoe ondersteunden we ook het werk van RMI om smelterijen te helpen bij het ontwikkelen van processen om CAHRA's te identificeren, evenals het werk van RMI om haar processen en normen voor het beoordelen van de inkooppraktijken van smelterijen volledig af te stemmen met de OESO-richtlijnen voor inkoop van CAHRA's. 


Onze due diligence en rapportage inzake mineralen omvat ook kobalt, dat in verband wordt gebracht met risico's op de schending van mensenrechten. We verwachten van onze leveranciers dat ze een beleid hebben met betrekking tot kobalt, dat ze aan HP rapporteren over de kobaltraffinaderijen waarmee ze samenwerken, en dat ze deze raffinaderijen aanmoedigen om een RMI-audit uit te voeren. Daarnaast moedigen we leveranciers aan om deel te nemen aan collaboratieve actie van de sector via RMI. Zie ons rapport over kobalt en onze verwachtingen voor de verantwoorde inkoop van mineralen voor leveranciers in HP's General Specification for the Environment.