Veel van onze leveranciers zijn actief in regio's waar waterstress een toenemende dreiging vormt. Samen met productieleveranciers proberen we het watermanagement van hun bedrijfsvoering te verbeteren.


Om leverancierslocaties in gebieden met waterstress te identificeren, gebruiken we instrumenten voor waterrisicobeoordeling, zoals de Global Water Tool van de World Business Council for Sustainable Development en de Aqueduct Water Risk Atlas Tool van het World Resources Institute. Daarnaast identificeren we locaties waar bij de productie veel water wordt gebruikt. Aan de hand van deze informatie beoordelen we de algemene risico's en mogelijkheden van waterstress. We vragen onze leveranciers om informatie over de risico's, het gebruik en het beheer van water door te geven via ons CDP Supply Chain-lidmaatschap. Dit stimuleert leveranciers zich bewust te worden van waterveiligheidskwesties, hierdoor kunnen wij de huidige waterbeheerstrategieën van leveranciers beoordelen in de context van de lokale omgevingen en gemeenschappen.


We werken samen met leveranciers om de waterrapportage te verbeteren. Waar nodig werken we ook samen met leveranciers om waterbeheerpraktijken te verbeteren door gebruik te maken van best practice-kaders. Om verbeteringen te stimuleren, hebben we in 2018 criteria voor waterbeheer aan onze Sustainability Scorecard voor leveranciers toegevoegd. Leveranciers krijgen een score voor transparante rapportage van het kwantitatieve watergebruik en voor het hebben van een openbaar overkoepelend waterbeleid of een bestuursstructuur voor water op het niveau van de raad van bestuur of het topmanagement.


In 2020, het meest recente jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn, onttrokken productieleveranciers 36 miljoen kubieke meter water in verband met HP, 3% minder dan in 2019. We denken dat sterkere praktijken voor de waterboekhouding van leveranciers hebben bijgedragen aan deze variaties in gegevens. Tegen het einde van 2020 had 94% van onze leveranciers, op basis van besteding, doelen voor waterbeheer gesteld.