De toeleveringsketens van elektronica zijn wereldwijd, het personeel is zeer mobiel tussen sectoren en over verschillende geografische gebieden heen, en verschillende bedrijven kopen vaak in bij gemeenschappelijke leveranciers. Daarom is de samenwerking tussen bedrijven en academici, niet-gouvernementele organisaties en overheden essentieel om de beste praktijken in de toeleveringsketen te verbeteren en gedeelde uitdagingen aan te gaan. HP speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van een duurzame impact van de toeleveringsketen, onder meer via de volgende organisaties en initiatieven. 

HP neemt een leidende rol op zich, door middel van samenwerkingen die gericht zijn op het verbeteren van de best practices in de toeleveringsketen en het aanpakken van gedeelde uitdagingen. 

Belangrijke relaties zijn onder meer: 


- Responsible Business Alliance (RBA) – Als stichtend lid maken we deel uit van een consortium van bedrijven die verbeteringen in de wereldwijde toeleveringsketens stimuleren door middel van samenwerking, het delen van hulpmiddelen en het bevorderen van de transparantie en aansprakelijkheid. In 2017 hebben we aan elke werkgroep deelgenomen om de RBA Code of Conduct te verbeteren door onderwerpen zoals; regelmatige training van werknemers, effectieve klachtenmechanismen, managementsystemen om buitensporige arbeidsuren te voorkomen en waterbeheer op te nemen en te versterken. 


Responsible Labour Initiative (RLI) – HP's directeur Human Rights en Supply Chain Responsibility is voorzitter van de stuurgroep van RLI, een initiatief van de RBA. De groep heeft drie trainingssessies gegeven in Maleisië, waardoor arbeidsagenten die in de toeleveringsketens van onze leden worden ingezet, meer te weten kwamen over de verwachtingen van klanten met betrekking tot ethische werving. 


- Leadership Group for Responsible Recruitment (LGRR) – We zijn een van de oprichters van LGRR, waarmee we werken aan het elimineren van werknemersvergoedingen en het promoten van het Employer Pays Principle. 

Responsible Minerals Initiative (RMI)Responsible Cobalt Initiativeen European Partnership for Responsible Minerals – Door deze en andere initiatieven helpen we bij de ontwikkeling van middelen en mogelijkheden voor een verantwoorde inkoop van mineralen binnen en buiten de IT-industrie. 

Clean Electronics Production Network (CEPN) – Wij zijn een van de oprichters van CEPN's Green America-programma, dat als doel heeft om de blootstelling van werknemers aan giftige chemicaliën in het productieproces van elektronica te verminderen. - CDP Supply Chain program – We werken samen met andere merken en CDP om transparantie te bevorderen en klimaatverandering en waterrisico's in de toeleveringsketen aan te pakken, met als doel de normen in de industrie te verhogen.