Afvalwater vormt geen groot milieurisico bij de activiteiten van HP. Onze productiefaciliteiten voor beeldverwerkings- en printerproducten genereren procesafvalwater dat wordt voorbehandeld, streng wordt gecontroleerd en op grond van door de overheid verleende vergunningen wordt geloosd op gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties voor verdere verwerking. We passen procedures toe om te voorkomen dat chemicaliën ongeoorloofd worden geloosd in de afvalwatersystemen van onze faciliteiten. Daarnaast zorgen we ervoor dat afvalwater niet rechtstreeks in oppervlaktewater of grondwater wordt geloosd.