Användningen av återfyllda bläckpatroner påverkar inte varken garantin eller något underhållskontrakt som köpts från HP för dess skrivare. Reparation täcks inte av garantin eller underhållsavtalet om en HP-skrivare har ett fel eller skada som visar sig direkt hänföras till användningen av en modifierad eller återfylld HP-bläckpatron. Snarare kommer standardtid och materialavgifter att tillämpas för service på skrivaren för det specifika felet eller skadan.