Allmänt

Kan användning av återtillverkade/påfyllda patroner påverka garantin?
Användning av påfyllda patroner påverkar i sig inte garantin eller eventuella underhållsavtal som köpts från HP till HP-skrivare. Reparationer täcks inte av...