Het gebruik van nagevulde printercartridges als zodanig heeft geen gevolgen voor de garantie of een onderhoudsovereenkomst die u bij HP hebt afgesloten voor printers. Indien de storing of beschadiging aan een HP-printer rechtstreeks is toe te schrijven aan het gebruik van een aangepaste of nagevulde HP-printercartridge, valt de reparatie niet binnen de garantie of de onderhoudsovereenkomst. In dat geval zal HP voor het herstellen van de schade of het verhelpen van de storing de gebruikelijke bedragen voor tijd en materiaal in rekening brengen.