Användning av påfyllda patroner påverkar i sig inte garantin eller eventuella underhållsavtal som köpts från HP till HP-skrivare. Reparationer täcks inte av garantin eller eventuella underhållsavtal om fel eller skador kan härledas direkt till användningen av en modifierad eller påfylld HP-skrivarpatron. Standardavgifter för arbetstid och material kommer att debiteras för skrivarservicen i samband med sådana fel eller skador.