Vi har inga Svanen-märkta tonerpatroner, då det är specifikt för återtillverkning och påfyllnad av tonerpatroner. Blue Angel, å andra sidan, har två typer av certifiering: en för hela skrivarsystem, där HP-skrivare bibehåller sin Blue Angel-certifiering endast i de fall då HP originaltonerpatroner används, och en annan certifiering endast för återtillverkning av tonerpatroner.


Trots att tillverkare av originalmaterial inte kan få dessa miljömärkningar avsedda för återtillverkade och påfyllnadstonerpatroner, uppfyller HP:s tonerpatroner de allra flesta av de inbäddade kriterierna för dessa miljömärkningssystem, förutom kravet på “75 % återanvänt material”. HP erbjuder inte återtillverkade skrivarpatroner då de inte uppfyller våra kvalitets- och tillförlitlighetsstandarder. Som ett alternativ har vi vårt HP Planet Partners Program för att samla in och återvinna HP-skrivarpatroner i syfte att återhämta råmaterial eller energi. Inga patroner som återlämnas via detta program hamnar på soptippen.


Istället stödjer HP Eco Declaration, som lanserades 1996, och som 2006 blev en internationell ECMA-370-standard. 2006 ledde HP projektet för att vidga omfattningen för att inkludera även skrivarmaterial. Alla kriterier som finns i följande miljömärkningar för återtillverkade tonerpatroner har inkluderats i Eco Declaration för skrivarmaterial.

  • Tyska Blue Angel
  • Svanen
  • Japanska Eco Mark
  • Taiwanesiska Green Label
  • Koreanska miljömärkningen


Ytterligare kriterier som inte täcks av ovanstående listade miljömärkningar har också inkluderats, i synnerhet de relaterade till att undvika vissa kemiska ämnen. IT ECO Declaration för material har även tagits fram för användning av bläckpatroner, vilket ovanstående miljömärkningar inte täcker.


Deklaration av bläckpatroner med återvunnet material

http://h20195.www2.hp.com/V2/getpdf.aspx/4AA6-4523ENUC.pdf?ver=3.0


Deklaration av tonerpatroner med återvunnet material

http://h20195.www2.hp.com/V2/getpdf.aspx/4AA5-4602ENUC.pdf?ver=2.0


För HP:s bildbehandlingsutrustning med Blue Angels miljömärkning uppfylls kravet för kemiska utsläpp endast om HP:s originalskrivarpatroner används. För HP:s Blue Angel-märkta produkter hänvisar vi till www.hp.com/go/sustainability_ecolabels


För att se relevanta IT ECO-deklarationer hänvisar vi till http://www.hp.com/go/ted.