HP har åtagit sig att efterleva alla gällande lagar och föreskrifter, inklusive krav för begränsning av material i enlighet med EU:s omarbetade RoHS-direktiv 2011/65/EU, även känt som EU RoHS 2 i dess lydelse enligt direktiv 2015/863/EU samt RoHS-lagstiftning i andra jurisdiktioner, såsom Kinas hanteringsmetoder för begränsad användning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, även kallat Kinas RoHS, samt kraven för materialbegränsning enligt Indiens regler för e-avfallshantering från 2016. 


För att få en kopia av HP RoHS-överensstämmelsedeklarationen, se http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c04935876