Ja. Vi strävar efter att våra produkter och verksamheter ska använda material och kemikalier som inte orsakar någon skada. I mer än två årtionden har vi arbetat för att föra elektronikbranschen i riktning mot säkrare alternativ till ifrågasatta material.

 

HP har åtagit sig att efterleva alla gällande lagar och föreskrifter, inklusive krav för begränsning av material i enlighet med EU:s omarbetade RoHS-direktiv 2011/65/EU, även känt som EU RoHS 2 i dess lydelse enligt direktiv 2015/863/EU samt RoHS-lagstiftning i andra jurisdiktioner, såsom Kinas hanteringsmetoder för begränsad användning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, även kallat Kinas RoHS, samt kraven för materialbegränsning enligt Indiens regler för e-avfallshantering från 2016.

 

För en kopia av HP:s RoHS-överensstämmelse, se HP:s principuttalande om RoHS.