Ja. Vi strävar efter en värld där våra produkter och verksamheter använder material och kemikalier som inte orsakar någon skada. I mer än två årtionden har vi arbetat för att föra elektronikbranschen mot säkrare alternativ gällande ifrågasatta material.


HP har åtagit sig att uppfylla alla gällande lagar och föreskrifter, inklusive krav för begränsning av material i enlighet med EU:s omarbetade RoHS-direktiv 2011/65/EU, även känt som EU RoHS 2 i dess lydelse enligt direktiv 2015/863/EU samt RoHS-lagstiftning i andra jurisdiktioner, såsom Kinas hanteringsmetoder för begränsad användning av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter, även kallat Kinas RoHS, samt kraven för materialbegränsning enligt Indiens regler för e-avfallshantering, 2016.


För att få en kopia av HP RoHS-överensstämmelsedeklarationen, se HP RoHS-positionsförklaring.