Ja. We streven naar een wereld waarin voor onze producten en activiteiten gebruik wordt gemaakt van materialen en chemicaliën die geen schade veroorzaken. Ruim twee decennia hebben we ons ingezet om ervoor te zorgen dat de elektronica-industrie zou overstappen op veiligere alternatieven voor zorgwekkende stoffen. 


HP verbindt zich ertoe alle toepasselijke wet- en regelgeving na te leven, met inbegrip van materiaalbeperkingsvereisten van de herschikte RoHS-richtlijn 2011/65/EU van de Europese Unie, ook wel EU RoHS II genoemd, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2015/863/EU, en RoHS-wetgeving in andere rechtsgebieden, zoals de Chinese 'Management Methods for Restricted Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products', ook wel de China-RoHS genoemd, en de materiaalbeperkingsvereisten van de 'E-Waste Management Rules' van India uit 2016. 


Ga voor een exemplaar van HP's verklaring van overeenstemming met RoHS naar HP's standpuntverklaring inzake RoHS.