RoHS

Är HP-produkter RoHS-kompatibla?
Ja. Vi strävar efter att våra produkter och verksamheter ska använda material och kemikalier som inte orsakar någon skada. I mer än två årtionden har vi arb...