RoHS

Är HP-produkter RoHS-kompatibla?
Ja. Vi strävar efter en värld där våra produkter och verksamheter använder material och kemikalier som inte orsakar någon skada. I mer än två årtionden har ...