RoHS

Är HP-produkter RoHS-kompatibla?
HP har åtagit sig att efterleva alla gällande lagar och föreskrifter, inklusive krav för begränsning av material i enlighet med EU:s omarbetade RoHS-direkt...