EPEAT® är en global miljömärkning som hjälper organisationer och privatpersoner att hitta elektronisk utrustning med minde miljöpåverkan. Märkningen inkluderar kriterier såsom design för användningstidens slut, energibesparing och val av material. Produkterna registreras som Brons, Silver eller Guld baserat på hur många obligatoriska och valfria kriterier som uppfylls. 

88 % av produkterna för personliga system och 80 % av de skrivare som skickades 2022 var EPEAT®- registrerade. En lista över EPEAT®-registrerade HP-produkter finns i EPEAT®-registret på https://www.EPEAT.net/ 

För mer information hänvisar vi till avsnittet om klimatåtgärder i HP:s rapport om hållbar inverkan från 2022, som finns på www.hp.com/go/report.