EPEAT

Är några HP-produkter EPEAT-certifierade?
Ja. EPEATÒ är ett globalt register som hjälper organisationer och individer att identifiera elektronisk utrustning med lägre miljöpåverkan. Det innehåller k...