EPEAT

Är några HP-produkter EPEAT-certifierade?
Ja. EPEAT®  är en global miljömärkning som hjälper organisationer och privatpersoner att hitta elektronisk utrustning med minde miljöpåverkan. Märkningen in...