EPEAT

Är HP-produkter EPEAT®-certifierade?
EPEAT® är en global miljömärkning som hjälper organisationer och privatpersoner att hitta elektronisk utrustning med minde miljöpåverkan. Märkningen inklud...