Ja. EPEAT®  är en global miljömärkning som hjälper organisationer och privatpersoner att hitta elektronisk utrustning med minde miljöpåverkan. Märkningen inkluderar kriterier såsom design för användningstidens slut, energibesparing och val av material. Produkterna registreras som Brons, Silver eller Guld baserat på hur många obligatoriska och valfria kriterier som uppfylls. 

 

77 % av produktleveranserna 2021 var EPEAT®-registrerade och 29 % av dem var EPEAT® Guld-klassade. En lista över EPEAT®-registrerade HP-produkter finns i EPEAT®-registret på https://www.EPEAT.net/.