Ja. EPEATÒ är ett globalt register som hjälper organisationer och individer att identifiera elektronisk utrustning med lägre miljöpåverkan. Det innehåller kriterier som design för uttjänta produkter, energibesparing och val av material Produkter registreras som brons, silver eller guld baserat på antalet nödvändiga och valfria kriterier som uppfyllts.


Under 2020 var 61% av alla levererade podukter EPEAT-registrerade och 17% av dem var registrerade med EPEAT Guld. En lista över EPEAT-registrerade HP-produkter finns i EPEAT-registret på https://www.epeat.net/