Produktcertifieringar hjälper till att driva hållbarhetsprestanda i branschen genom att tillhandahålla omfattande information som gör det möjligt för kunderna att göra mer hållbara val av produkter. Vi delar med oss av omfattande information om produktsäkerhet och miljön online. 


I årtionden har HP varit ledande inom miljöansvar och har förespråkat globalt för policyer och förordningar som uppmuntrar hållbara och energieffektiva förhållningssätt till teknologi. HP:s ledarskap när det gäller att minska miljöpåverkan från sina teknologiska produkter har resulterat i åtskilliga kvalifikationer som erkänner vår design och tekniska innovationer.


En omfattande översikt över sådana program för miljömärkning och certifiering såväl som de produkter som är associerade med dem finns i avsnittet om miljömärkning på vår webbplats för hållbar inverkan: www.hp.com/go/sustainability_ecolabels.