Produktcertifieringar hjälper till att driva hållbarhetsprestanda i branschen genom att tillhandahålla omfattande information som gör det möjligt för kunderna att göra mer hållbara val av produkter. Vi delar med oss av omfattande information om produktsäkerhet och miljön online. 


2020 möjliggjordes cirka 7 miljarder dollar av HP:s försäljning av miljömärken, tillgänglighet, mänskliga rättigheter och ansvar för leveranskedjan.1 


En omfattande översikt över sådana program för miljömärkning och certifiering såväl som de produkter som är associerade med dem finns i avsnittet om miljömärkning på vår webbplats för hållbar inverkan: www.hp.com/go/sustainability_ecolabels.1 År 2020 stödde krav relaterade till miljömärken cirka 7 miljarder dollar i nyförsäljning; krav relaterade till tillgänglighet stödde mer än 6 miljarder dollar i behållen, befintlig och ny försäljning; krav relaterade till mänskliga rättigheter stödde mer än 6 miljarder dollar i potentiell, befintlig och ny försäljning; och krav relaterade till leveranskedjans ansvar stödde mer än 2 miljarder dollar i behållen, befintlig och ny försäljning. I de flesta fall innehåller kundernas upphandlingskrav flera kriterier, så dessa siffror bör inte summeras.