Productcertificeringen helpen de duurzaamheidsprestaties in de hele sector te bevorderen. Er wordt namelijk uitgebreide informatie verstrekt op basis waarvan klanten duurzamere productkeuzes kunnen maken. We delen op internet uitgebreide informatie over de productveiligheid en de milieugevolgen. 

HP is al tientallen jaren toonaangevend op het gebied van milieuverantwoordelijkheid. We hebben wereldwijd gepleit voor beleid en regelgeving die duurzame en energie-efficiënte benaderingen van technologie bevorderen. De voortrekkersrol die HP inneemt door de milieugevolgen van zijn technologische producten te verminderen, heeft geresulteerd in tal van kwalificaties die onze ontwerp- en technologische innovaties erkennen.

Een uitgebreid overzicht van dergelijke milieukeur- en certificeringsprogramma's en de bijbehorende producten vindt u in het gedeelte met milieukeurmerken op onze duurzaamheidswebsite: www.hp.com/go/sustainability_ecolabels.