We delen op internet uitgebreide informatie over de productveiligheid en de milieugevolgen en dragen bij aan de ontwikkeling van nieuwe normen. In 2021 gaf HP ECO Declarations uit voor productgroepen die goed zijn voor 93% van de omzet. 


Bovendien steunt HP de IT ECO Declaration al sinds deze in 1996 in het leven is geroepen. HP heeft duizenden IT ECO Declarations voor producten uitgegeven, plaatsgenomen in de ECMA-werkgroep die er in 2006 een internationale norm van heeft gemaakt, en sturing gegeven aan het project om de norm uit te breiden met printerbenodigdheden. De inhoud van deze sectorbrede verklaring bestrijkt 80% van de criteria in de volgende Europese milieukeursystemen: 

  • EU-bloem 
  • Blue Angel 
  • Nordic Swan 
  • TCO 

U vindt de relevante IT ECO Declarations op www.hp.com/go/ted. 

Milieu-informatie voor specifieke producten, zoals vereist door specifieke voorschriften en landen, vindt u in het gedeelte met documenten en rapporten op onze duurzaamheidswebsite: https://www.hp.com/us-en/hp-information/sustainable-impact.html.