HP werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat alle werknemers in onze toeleveringsketen worden beschermd. Onze inspanningen om dwangarbeid in de toeleveringsketen te bestrijden worden erkend door:


 • KnowTheChain – HP staat op de tweede plaats in de benchmarking van ICT-bedrijven (Information & Communications Technology) in 2020. Bedrijven werden geëvalueerd op basis van zeven categorieën: inzet en bestuur, traceerbaarheid en risicobeoordeling, inkooppraktijken, werving, inspraak van werknemers, monitoring en remedie.
 • EcoVadis – HP kreeg in 2022 de beoordeling EcoVadis's PlatinumCorporate Social Responsibility (geldig tot december 23). HP stond voor de 13e keer op rij in deze ranglijst en behoort tot de 1% beste leveranciers die werden beoordeeld in de sector van de productie van computers en randapparatuur, evenals in alle sectoren, in deze jaarlijkse beoordeling van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met dit beoordelingssysteem worden de prestaties van een bedrijf op het gebied van milieu, arbeidspraktijken, eerlijke handelspraktijken en leveranciers beoordeeld en gebenchmarkt.
 • Gartner's Supply Chain Top 25-lijst – HP behoort tot de wereldtop vanwege de manier waarop we onze toeleveringsketen beheren en neemt de 15e plaats in op de Supply Chain Top 25-ranglijst van Gartner voor 2021. Gartner's lijst erkent bedrijven met toeleveringsketens die uitstekende bedrijfsprestaties leveren en tegelijkertijd een sterke betrokkenheid tonen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • 2022 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World – Voor het 7e jaar op rij uitgeroepen tot een van de 100 duurzaamste bedrijven ter wereld. HP behaalde de 50e plaats op deze jaarlijkse lijst die wordt samengesteld door Corporate Knights, een in Canada gevestigd media- en onderzoeksbureau.
 • HP kreeg voor het 8e jaar op rij een SmartWay Excellence Award. Deze prijs, uitgereikt door de US Environmental Protection Agency (EPA), is een erkenning voor bedrijven die leiderschap en innovatie tonen bij het verminderen van de milieu-impact van hun toeleveringsketens.

In 2002 lanceerde HP als eerste bedrijf in de IT-industrie een gedragscode voor leveranciers. HP's Supply Chain Code of Conduct breidde het vermogen van het bedrijf uit om de meest complexe toeleveringsketen in de IT-industrie te beheren en om systemen te implementeren om langdurige naleving van sociale en milieunormen te behalen. Als onderdeel van de vereisten van HP's Supplier Code of Conduct en gespecialiseerde arbeidsnormen eisen we van leveranciers dat ze een passend beleid, procedures en bijbehorende documentatie ontwikkelen om te voldoen aan onze vereisten en alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief deze die dwangarbeid en mensenhandel verbieden. We bevestigen het bestaan en onderhoud van die beheersystemen via ons auditprogramma. 

Om ervoor te zorgen dat we de sociale en milieu-impact van onze wereldwijde toeleveringsketen minimaliseren, hebben we: 


- Het gebruik van een sociaal en milieubeleid voor de toeleveringsketen geïmplementeerd. 

- Het gebruik van de nieuwe Electronic Industry Code of Conduct aangenomen, die de verwachtingen van HP op het gebied van arbeid, mensenrechten, gezondheid, veiligheid, milieu en ethiek formaliseert. 
Ons leverancierscontract en onze inkoopovereenkomsten bijgewerkt om onze nieuwe verwachtingen weer te geven. 
Gecommuniceerd over ons SER (Social & Environmental Responsibility) -conformiteitsbewakingsproces. 
Audits uitgevoerd in de faciliteiten van onze leveranciers. 
- Vereisten ontwikkeld voor de rapportage van de prestaties van leveranciers en corrigerende maatregelen voor non-conformiteit. 
- De prestatieresultaten van SER-conformiteit uitgebreid in de toeleveringsketen in HP's jaarlijkse duurzaamheidsrapport. 

Meer informatie over hoe we zorgen voor prestaties in onze toeleveringsketen 

We eisen dat alle leveranciers van HP-goederen en -diensten zich houden aan de HP Supplier Code of Conduct en bijbehorende normen. Bovendien moeten onze leveranciers deze vereisten doorgeven aan hun leveranciers en toezicht houden op de naleving. De HP Supplier Code of Conduct en bijbehorende normen zijn te vinden op onze website Supplier Sustainability Requirements. 


 • Risicobeoordeling – Risicobeoordelingen helpen ons bij het stellen van prioriteiten in onze omgang met leveranciers via ons programma voor verantwoordelijkheid van de toeleveringsketen. Leveranciers vullen ook een vragenlijst in om ons te helpen bij het identificeren van prestatierisico's op het gebied van duurzaamheid. 

 • Capaciteitsopbouw – Door middel van programma's en partnerschappen met niet-gouvernementele organisaties (NGO's), trainingspartners, overheidsorganisaties en leveranciers helpen we het management en de werknemers om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren. 

 • Prestatiebewaking – We meten de prestaties van leveranciers om problemen op leveranciersniveau te begrijpen en trends in ons leveranciersbestand te identificeren. We volgen problemen en trends via ons assurance-programma, dat zowel uitgebreide audits omvat met behulp van HP's Supplier Code of Conduct, als gerichte beoordelingen van specifieke risicogebieden, zoals het gebruik van buitenlandse werknemers. We gebruiken ook de KPI-monitoring (Key Performance Indicator) van leveranciers, die gegevens verzamelt over belangrijke kwesties, zoals werkuren en het gebruik van stagiairs of werkstudenten. Na monitoring verbeteren we de prestaties door plannen voor corrigerende maatregelen goed te keuren, die door leveranciers werden opgesteld. 

 • Corrigerende maatregelen en herstel – HP vereist dat leveranciers binnen 30 dagen na ontvangst van het auditrapport een gedetailleerd actieplan voor corrigerende maatregelen verstrekken waarin alle geïdentificeerde non-conformiteiten worden aangepakt (behalve zero-tolerance-items, die apart worden behandeld). We beoordelen deze plannen en vragen elke 3 maanden rapporten om de voortgang en de daaropvolgende afsluiting van non-conformiteiten te bewaken. We voeren ook follow-up-audits uit om ervoor te zorgen dat alle non-conformiteiten worden afgesloten. Wanneer de voortgang onvoldoende is, grijpen we in om een efficiënter plan te helpen opstellen. 

 • Duurzaamheidsscorekaart – Met dit hulpmiddel krijgen leveranciers een score die auditprestaties (60% van de totale score), milieurapportage (13%), openbaarmaking van mineralen uit conflictgebieden (6%) en andere sociale en milieuonderwerpen (21%) omvat. Leveranciers bespreken hun scorekaart met HP tijdens regelmatige evaluaties van de bedrijfsprestaties, die bepalend zijn voor lopende activiteiten.  • Betrokkenheid van belanghebbenden – HP werkt samen met verschillende belanghebbenden, waaronder werknemers (via interviews, enquêtes, programma's voor het opbouwen van capaciteiten en ons rapportagesysteem voor ethische kwesties), brancheorganisaties, overheden, maatschappelijk verantwoorde investeerders (SRI's) en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) om problemen met betrekking tot duurzaamheid in onze toeleveringsketen te onderzoeken en beter te begrijpen. De betrokkenheid van belanghebbenden is een cruciale stap in de richting van een gecoördineerde en effectieve reactie op belangrijke menselijke en ecologische uitdagingen. We betrekken belangrijke belanghebbenden om samen te werken aan onderwerpen en projecten met betrekking tot verantwoorde inkoop, milieugegevens en -doelen, mineralen uit conflictgebieden, eerlijke lonen en moderne slavernij. Lokale NGO's beschikken over de lokale taalvaardigheden en culturele gevoeligheid, wat zeer nuttig blijkt te zijn om het vertrouwen met leveranciers op te bouwen en een positieve en productieve relatie te ontwikkelen. 


Bij het selecteren en behouden van gekwalificeerde leveranciers zal HP de voorkeur geven aan leveranciers die aan onze verwachtingen voldoen of deze overtreffen. Zie Beleid en normen voor toeleveringsketens voor meer informatie.