Diversiteit en inclusie maken deel uit van alles wat we doen, en onze inzet gaat verder dan onze eigen medewerkers, tot onze betrokkenheid bij leveranciersDoor aankoopbeslissingen en zakelijke relaties bevorderen we meer kansen, gelijkheid en vertegenwoordiging in onze toeleveringsketen en in de gemeenschappen waar we wonen, werken en zakendoen. Diverse perspectieven en ervaringen stimuleren innovatie, versterken ons bedrijf en de lokale economieën. 

HP's inzet voor het bevorderen van kansen en gelijkheid van onze mensen strekt zich uit tot onze relaties met onze zakelijke partners en leveranciers. Als onderdeel van deze toewijding werken we aan het verbeteren van de vertegenwoordiging van vrouwen en minderheden in onze toeleveringsketen, dit doen we door middel van onze aankoopbeslissingen. Net als onze eigen medewerkers bieden diverse leveranciers perspectieven en ervaringen die innovatie stimuleren, ons bedrijf en de lokale gemeenschappen en economieën versterken. 


We moedigen kleine bedrijven, en bedrijven die eigendom zijn van vrouwen, minderheden, veteranen, veteranen met een handicap, LGBTQ+-individuen en inheemse of inheemse individuen aan om mee te dingen voor onze opdrachten. 


In 2020 hebben we in de Verenigde Staten $ 370 miljoen uitgegeven bij kleine bedrijven, $100 miljoen bij bedrijven die eigendom zijn van minderheden en $ 103 miljoen bij bedrijven die eigendom zijn van vrouwen1. In de loop van het jaar had ons diversiteitsprogramma voor leveranciers in de Verenigde Staten een totale economische impact van ongeveer $ 1 miljard. 


In 2020 hebben we ons programma voor de diversiteit van leveranciers in de Verenigde Staten verder ontwikkeld. Om onze inspanningen te versnellen, werken we samen met de National Minority Supplier Development Council (NMSDC), de Georgia Minority Supplier Development Council, de Women's Business Enterprise National Council en branchegroepen zoals tech:Scale. 


In september 2020 hebben we de NMSDC “In This Together”-belofte gedaan en programma's gesponsord om te investeren in minderheidsbedrijven die moeite hebben om te herstellen van de COVID-19-crisis, evenals coalities om raciale welvaartskloven en toegang tot startkapitaal te helpen wegwerken. We hebben ook deelgenomen aan de Small Business Committee Supplier Diversity Roundtable van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om manieren te bespreken om minderheidsleveranciers te ontwikkelen en betrekken. Ons werk ter ondersteuning van bedrijven die eigendom zijn van Amerikaanse veteranen heeft ertoe geleid dat we op de lijst Military Friendly® 2020 Supplier Diversity werden vermeld. 


In juni 2020 hebben we de taskforce HP Racial Equality and Social Justice Task opgericht en hebben toegezegd de economische empowerment van Amerikaanse bedrijven die eigendom zijn van zwart/Afrikaans-Amerikaans zwart/Afro-Amerika te stimuleren door onze uitgaven bij hen te verhogen. Door middel van beleidslijnen, programma's en sponsoring door leidinggevenden zullen we deze leveranciers helpen relaties met HP te ontwikkelen die hun bedrijven kunnen helpen versterken en waardoor ze economische macht kunnen opbouwen. Ons doel is om tegen 2022 10% van de uitgaven van HP in de Verenigde Staten bij zwarte/Afrikaans-Amerikaanse leveranciers te hebben. 


Verwachtingen van leveranciers 

Om in onze toeleveringsketen vooruitgang te boeken, stelt HP de verwachting dat leveranciers die diensten leveren aan HP in de Verenigde Staten minimaal 10% van al het werk dat namens HP wordt uitbesteed en/of gekocht, bij diverse bedrijven besteden. Om de focus van het programma op rassengelijkheid te versterken, moeten topleveranciers die werk uitbesteden in de Verenigde Staten ten minste 5% besteden aan gecertificeerde zwart-/Afrikaans-Amerikaanse bedrijven. In 2020 bedroegen onze toewijsbare indirecte uitgaven2 bij diverse leveranciers via dit programma meer dan $ 300 miljoen. 


Om de diversiteit van het personeelsbestand van onze leveranciers te verbeteren, eisen we van topdienstverleners in de Verenigde Staten met accountteams van 10 of meer diversiteitsinitiatieven om diverse werknemers te werven, aan te trekken en aan te werven, met als doel dat ten minste 10% van HP accountmanagers van leveranciers tegen 2022 zwart/Afrikaans-Amerikaans zijn. Dit bouwt voort op de hieronder beschreven programma's met marketing- en juridische leveranciers en partners. 


Het verhogen van normen en praktijken in de marketingindustrie 

We moedigen onze leveranciers en partners aan om prioriteit te geven aan diversiteit en inclusie binnen hun bedrijfsvoering. In 2016 hebben we onze top vijf marketingbureaus in de Verenigde Staten uitgedaagd om het aantal vrouwen en Amerikaanse minderheden in creatieve en strategische planningsfuncties bij de HP-accountteams aanzienlijk te verhogen. In 2020 konden we sterke verbeteringen opmerken ten opzichte van 2019 voor ondervertegenwoordigde minderheden die in de HP-accountteams en niet-accountfuncties werken. In de toekomst zullen we de marketingbureaus waarmee we samenwerken, blijven uitdagen om ondervertegenwoordigde groepen te identificeren om specifieke doelen, plannen en metingen vast te stellen die bijdragen aan het vergroten van divers creatief talent in HP-account- en senior leiderschapsrollen. 


Diversiteit bevorderen bij onze juridische partners 

Onze juridische afdeling is ook gericht op het verbeteren van de diversiteit onder de Amerikaanse advocatenkantoren waarmee we samenwerken en houdt tot 10% in van alle gefactureerde uitgaven van die firma's die de minimale personeelsbezetting voor HP niet halen of overschrijden. 


Er wordt aan advocatenkantoren gevraagd om ten minste één ondervertegenwoordigde minderheid of één vrouwelijke partner en één raciaal/etnisch diverse advocaat in dienst te nemen, die elk ten minste 10% van de declarabele uren voor HP-opdrachten zal verrichten. De kantoren zijn verplicht om driemaandelijks gegevens op te volgen en te delen die de naleving weerspiegelen. Eind 2020 voldeed 93% van de betrokken bedrijven aan de vereisten, t.o.v. 46% begin 2017 toen dit initiatief werd gelanceerd. 


In totaal werd eind 2020 83% van HP's externe adviesteams geleid door een diverse partner, een stijging van 46% ten opzichte van 2017. 


Ondersteunen van diversiteit in de financiële sector 

In 2020 breidde HP's Treasury-afdeling de reikwijdte van haar diversiteitsinitiatieven uit, bedoeld om een grotere diversiteit in de financiële sector te ondersteunen en om HP's investeerdersbasis en bankexpertise te diversifiëren. HP's Bank Model – het tool waarmee HP potentiële bankpartners rangschikt en prioriteert, omvat een jaarlijks diversiteitsonderzoek dat kijkt naar de diversiteit van de bank(en) in het algemeen en de teams die diensten leveren aan HP. De volgorde die uit dit model voortkomt, is een belangrijke factor bij beslissingen over banken. 


In 2020 werkte HP samen met zwarte, latino-, vrouwen-, veteranen- en gehandicapte veteraanbanken om $ 100 miljoen aan obligaties te verdelen als onderdeel van HP's eerste obligatie-uitgifte. HP heeft ook in 2020 een bedrijf aangesteld, in handen van zwarte vrouwen en vrouwen, voor de uitvoering van de materiële terugkoop van aandelen in 2020 en bleef samenwerken met een minderheidsbedrijf als een van een kleine groep uitgevers van kortlopende leningen. 


Economische empowerment in Zuid-Afrika 

In Zuid-Afrika ondersteunen we de Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) -initiatieven via onze leveranciersinkoop, om de verdeling van rijkdom over een breed spectrum van achtergestelde groepen te bevorderen. 

In 2020 hebben we besteed3: 

• R 185,2 miljoen ($ 11,2 miljoen) bij alle B-BBEE-compliant bedrijven (een stijging van 10% en 84,8% van HP's totale uitgaven bij leveranciers in Zuid-Afrika in 2020). 

• R 133,6 miljoen ($ 8,1 miljoen) bij grote B-BBEE-compliant bedrijven (een stijging van 8% en 61,1% van de totale uitgaven). 

• R 51,6 miljoen ($ 3,1 miljoen) bij kleine en middelgrote bedrijven (een stijging van 16% en 23,6% van de totale uitgaven). 

• R 103,6 miljoen ($ 6,3 miljoen) bij bedrijven die ten minste 51% eigendom zijn van zwarten (daling van 9% en 47,4% van de totale uitgaven). 

• R 39,4 miljoen ($ 2,4 miljoen) bij bedrijven die ten minste 30% eigendom zijn van zwarte vrouwen (daling van 15% en 18% van de totale uitgaven). 

• R 18,2 miljoen ($ 1,1 miljoen) bij bedrijven die eigendom zijn van jongeren of bedrijven die eigendom zijn van mensen met een handicap (een stijging van 14% en 8,3% van de totale uitgaven). 

In 2020 werd HP in Zuid-Afrika beoordeeld als een Superior Level 1-bijdrager aan B-BBEE, de hoogst mogelijke beoordeling, die de prestaties van het bedrijf op dit gebied meet. 


1De gegevens zijn voor de 12 maanden eindigend op 30 september van het vermelde jaar. De cijfers hebben betrekking op aankopen in de Verenigde Staten en Puerto Rico bij bedrijven die in de VS zijn gevestigd. Leveranciers worden gecategoriseerd als bedrijven in eigendom van een minderheid of vrouwen, niet beide. Deze categorieën omvatten bedrijven van alle groottes. 

2HP's toewijsbare indirecte uitgaven worden berekend op basis van de uitgaven van leveranciers bij verschillende leveranciers en hun dollarvolume van HP's opdrachten in vergelijking met hun totale inkomsten. 

3De categorieën “grote, B-BBEE-compliant bedrijven” en “kleine en middelgrote bedrijven” kunnen overlappen met bedrijven die ten minste 51% in eigendom van zwarten zijn, bedrijven die ten minste 30% eigendom van zwarte vrouwen zijn, bedrijven die eigendom zijn van jongeren en bedrijven die eigendom zijn van mensen met een handicap. Als gevolg hiervan kunnen uitgaven in sommige gevallen meer dan één keer worden geteld. De waargenomen procentuele veranderingen zijn in vergelijking met 2019 en op basis van de Zuid-Afrikaanse rand.