Ons streven naar diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit is een topprioriteit bij HP en geldt zowel voor ons personeel als voor onze relaties met leveranciers. Door aankoopbeslissingen en zakelijke relaties bevorderen wij meer kansen, gelijkheid en vertegenwoordiging. Het opbouwen van een meer diverse toeleveringsketen weerspiegelt onze waarden. Tegelijkertijd stimuleert het meer innovatie en versterkt het ons bedrijf en lokale economieën.


HP's inzet om kansen en gelijkheid voor onze werknemers te bevorderen, strekt zich uit tot onze relaties met onze zakenpartners en leveranciers. Als onderdeel van deze toewijding werken we aan het verbeteren van de vertegenwoordiging van vrouwen en minderheden in onze toeleveringsketen. Dit doen we door middel van onze aankoopbeslissingen. Net als diversiteit onder onze eigen medewerkers bieden diverse leveranciers perspectieven en ervaringen die innovatie stimuleren en ons bedrijf en lokale gemeenschappen en economieën versterken.


We moedigen kleine bedrijven en diverse bedrijven aan om mee te dingen naar onze opdrachten. Diverse bedrijven zijn bedrijven die eigendom zijn van vrouwen, minderheden, veteranen, veteranen met een beperking, personen uit de LHBTIQ+-gemeenschap en inheemse of oorspronkelijke bewoners. In 2021 hebben we in de Verenigde Staten 276 miljoen dollar uitgegeven bij kleine bedrijven, 79 miljoen dollar bij minderheidsbedrijven en 91 miljoen dollar bij bedrijven die eigendom zijn van vrouwen1 (zie de gegevens). In de loop van het jaar had ons diversiteitsprogramma voor leveranciers in de Verenigde Staten een totale economische impact van meer dan 650 miljoen dollar (zie onderstaande grafiek). In 2020 hebben we ons programma voor leveranciersdiversiteit in de Verenigde Staten verder ontwikkeld. Om onze inspanningen te versnellen, werken we samen met de National Minority Supplier Development Council (NMSDC), de Georgia Minority Supplier Development Council, de Women's Business Enterprise National Council en branchegroepen zoals tech:SCALE.


In september 2020 hebben we de 'In This Together'-belofte van NMSDC afgelegd. Ook hebben we programma's gefinancierd om te investeren in minderheidsbedrijven die moeite hebben om te herstellen van de coronacrisis, en in coalities die de raciale welvaartskloof moeten overbruggen en toegang moeten geven tot startkapitaal. We hebben ook deelgenomen aan de Small Business Committee Supplier Diversity Roundtable van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om manieren te bespreken om minderheidsleveranciers te ontwikkelen en betrekken. Ons werk ter ondersteuning van bedrijven die eigendom zijn van Amerikaanse veteranen heeft ertoe geleid dat we op de lijst Military Friendly® 2020 Supplier Diversity werden vermeld.


In juni 2020 hebben we de taskforce HP Racial Equality and Social Justice Task opgericht en hebben we toegezegd de economische empowerment van Amerikaanse bedrijven van zwarte/Afrikaans-Amerikaanse eigenaren te stimuleren door onze uitgaven bij hen te verhogen. Door middel van beleidslijnen, programma's en ondersteuning door leidinggevenden zullen we deze leveranciers helpen relaties met HP te ontwikkelen die hun bedrijven kunnen versterken en ze financieel sterk kunnen maken. Ons doel voor 2022 is dat 10% van de uitgaven van HP voor leveranciersdiversiteit in de Verenigde Staten naar zwarte/Afrikaans-Amerikaanse leveranciers gaat. Dat is een vertienvoudiging ten opzichte van 2020. In 2021 bereikten we 4,5%.


Verwachtingen van leveranciers


Om in onze toeleveringsketen vooruitgang te boeken, hebben wij een clausule opgenomen in nieuwe en vernieuwde contracten voor leveranciers die diensten leveren aan HP in de Verenigde Staten. Hierin staat dat zij minimaal 10% van al het werk dat namens HP wordt uitbesteed en/of gekocht naar diverse bedrijven moet gaan. Om de focus van het

programma op rassengelijkheid te versterken, moeten topleveranciers die werk uitbesteden in de Verenigde Staten ten minste 5% besteden aan gecertificeerde zwarte/Afrikaans-Amerikaanse bedrijven. In 2021 bedroegen onze toewijsbare indirecte uitgaven2 bij diverse leveranciers via dit programma meer dan 350 miljoen dollar.


In 2021 gaf HP zijn eerste inaugurele duurzaamheidsobligaties uit door samen te werken met banken die eigendom zijn van zwarte/Afrikaanse Amerikanen, Latijns-Amerikanen, vrouwen, veteranen en veteranen met een beperking en die ongeveer 5% van de totale garantieprovisie hebben ontvangen. In 2021 hebben we een bedrijf van zwarte/Afrikaanse Amerikanen en vrouwen in de arm genomen om meer dan 10% van de aandelen terug te kopen. Daarnaast zijn we blijven samenwerken met een minderheidsbedrijf als een van een kleine groep handelaren in handelspapieren (kortlopende leningen).


Het verhogen van normen en praktijken in de marketingindustrie 

We moedigen onze leveranciers en partners aan om prioriteit te geven aan diversiteit en inclusie binnen hun bedrijfsvoering. In 2016 hebben we onze top vijf marketingbureaus in de Verenigde Staten uitgedaagd om het aantal vrouwen en Amerikaanse minderheden in creatieve en strategische planningsfuncties bij de HP-accountteams aanzienlijk te verhogen. In 2020 konden we sterke verbeteringen opmerken ten opzichte van 2019 voor ondervertegenwoordigde minderheden die in de HP-accountteams en niet-accountfuncties werken. In de toekomst zullen we de marketingbureaus waarmee we samenwerken, blijven uitdagen om ondervertegenwoordigde groepen te identificeren om specifieke doelen, plannen en metingen vast te stellen die bijdragen aan het vergroten van divers creatief talent in HP-account- en senior leiderschapsrollen. 


Diversiteit bevorderen bij onze juridische partners 

Onze juridische afdeling is ook gericht op het verbeteren van de diversiteit onder de Amerikaanse advocatenkantoren waarmee we samenwerken en houdt tot 10% in van alle gefactureerde uitgaven van die firma's die de minimale personeelsbezetting voor HP niet halen of overschrijden. 


Er wordt aan advocatenkantoren gevraagd om ten minste één ondervertegenwoordigde minderheid of één vrouwelijke partner en één raciaal/etnisch diverse advocaat in dienst te nemen, die elk ten minste 10% van de declarabele uren voor HP-opdrachten zal verrichten. De kantoren zijn verplicht om driemaandelijks gegevens op te volgen en te delen die de naleving weerspiegelen. Eind 2020 voldeed 93% van de betrokken bedrijven aan de vereisten, t.o.v. 46% begin 2017 toen dit initiatief werd gelanceerd. 


In totaal werd eind 2020 83% van HP's externe adviesteams geleid door een diverse partner, een stijging van 46% ten opzichte van 2017. 


Ondersteunen van diversiteit in de financiële sector 

In 2020 breidde HP's Treasury-afdeling de reikwijdte van haar diversiteitsinitiatieven uit, bedoeld om een grotere diversiteit in de financiële sector te ondersteunen en om HP's investeerdersbasis en bankexpertise te diversifiëren. HP's Bank Model – het tool waarmee HP potentiële bankpartners rangschikt en prioriteert, omvat een jaarlijks diversiteitsonderzoek dat kijkt naar de diversiteit van de bank(en) in het algemeen en de teams die diensten leveren aan HP. De volgorde die uit dit model voortkomt, is een belangrijke factor bij beslissingen over banken. 


In 2020 werkte HP samen met zwarte, latino-, vrouwen-, veteranen- en gehandicapte veteraanbanken om $ 100 miljoen aan obligaties te verdelen als onderdeel van HP's eerste obligatie-uitgifte. HP heeft ook in 2020 een bedrijf aangesteld, in handen van zwarte vrouwen en vrouwen, voor de uitvoering van de materiële terugkoop van aandelen in 2020 en bleef samenwerken met een minderheidsbedrijf als een van een kleine groep uitgevers van kortlopende leningen. 


Economische empowerment in Zuid-Afrika 

In Zuid-Afrika ondersteunen we de Broad-Based Black Economic Empowerment (B-BBEE) -initiatieven via onze leveranciersinkoop, om de verdeling van rijkdom over een breed spectrum van achtergestelde groepen te bevorderen. 

In 2020 hebben we besteed3: 

• R 185,2 miljoen ($ 11,2 miljoen) bij alle B-BBEE-compliant bedrijven (een stijging van 10% en 84,8% van HP's totale uitgaven bij leveranciers in Zuid-Afrika in 2020). 

• R 133,6 miljoen ($ 8,1 miljoen) bij grote B-BBEE-compliant bedrijven (een stijging van 8% en 61,1% van de totale uitgaven). 

• R 51,6 miljoen ($ 3,1 miljoen) bij kleine en middelgrote bedrijven (een stijging van 16% en 23,6% van de totale uitgaven). 

• R 103,6 miljoen ($ 6,3 miljoen) bij bedrijven die ten minste 51% eigendom zijn van zwarten (daling van 9% en 47,4% van de totale uitgaven). 

• R 39,4 miljoen ($ 2,4 miljoen) bij bedrijven die ten minste 30% eigendom zijn van zwarte vrouwen (daling van 15% en 18% van de totale uitgaven). 

• R 18,2 miljoen ($ 1,1 miljoen) bij bedrijven die eigendom zijn van jongeren of bedrijven die eigendom zijn van mensen met een handicap (een stijging van 14% en 8,3% van de totale uitgaven). 

In 2020 werd HP in Zuid-Afrika beoordeeld als een Superior Level 1-bijdrager aan B-BBEE, de hoogst mogelijke beoordeling, die de prestaties van het bedrijf op dit gebied meet. 


1De gegevens zijn voor de 12 maanden eindigend op 30 september van het vermelde jaar. De cijfers hebben betrekking op aankopen in de Verenigde Staten en Puerto Rico bij bedrijven die in de VS zijn gevestigd. Leveranciers worden gecategoriseerd als bedrijven in eigendom van een minderheid of vrouwen, niet beide. Deze categorieën omvatten bedrijven van alle groottes. 

2HP's toewijsbare indirecte uitgaven worden berekend op basis van de uitgaven van leveranciers bij verschillende leveranciers en hun dollarvolume van HP's opdrachten in vergelijking met hun totale inkomsten. 

3De categorieën “grote, B-BBEE-compliant bedrijven” en “kleine en middelgrote bedrijven” kunnen overlappen met bedrijven die ten minste 51% in eigendom van zwarten zijn, bedrijven die ten minste 30% eigendom van zwarte vrouwen zijn, bedrijven die eigendom zijn van jongeren en bedrijven die eigendom zijn van mensen met een handicap. Als gevolg hiervan kunnen uitgaven in sommige gevallen meer dan één keer worden geteld. De waargenomen procentuele veranderingen zijn in vergelijking met 2019 en op basis van de Zuid-Afrikaanse rand.