Ja. HP meet de prestaties van leveranciers om problemen op leveranciersniveau te begrijpen en trends in ons leveranciersbestand te identificeren. We volgen problemen en trends via ons assurance-programma op, dat zowel uitgebreide audits omvat met behulp van HP’s Supplier Code of Conduct, als gerichte beoordelingen van specifieke risicogebieden, zoals het inzetten van buitenlandse werknemers. In ons KPI-programma (Key Performance Indicator) verzamelen we ook specifieke statistieken rond werkuren, rustdagen, stagiaires en andere arbeidsindicatoren bij belangrijke leveranciers. 


Ons auditproces is een essentieel onderdeel van ons risicobeoordelingskader en een belangrijk mechanisme voor verbetering bij onze leveranciers. Audits meten de conformiteit van alle bepalingen van de HP Supplier Code of Conduct op het gebied van arbeid, gezondheid en veiligheid, milieu, ethiek en managementsystemen. 

Audits zijn een essentieel onderdeel van ons risicobeoordelingskader. Audits meten de naleving van de HP Supplier Code of Conduct en helpen bij het stimuleren van voortdurende verbeteringen in de sociale en milieuprestaties van onze leveranciers. 


Elk jaar controleren we een lijst met leveranciers die 95% van HP's uitgaven aan leveranciers uitmaken. Vervolgens kijken we naar de geografie, het type productie en externe informatiebronnen zoals nieuws en NGO-rapporten om te bepalen welke leveranciers ter plaatse een audit vereisen. Het auditformaat volgt het Validated Audit Process (VAP), een gezamenlijke aanpak die de last voor onze leveranciers vermindert door meerdere audits te vermijden. VAP voldoet aan de behoefte aan een hoogwaardige, consistente en kosteneffectieve standaardbeoordeling van arbeids-, gezondheids- en veiligheids-, milieu- en ethische praktijken op basis van de Responsible Business Alliance (RBA) -gedragscode en relevante wet- en regelgeving. 


In 2019 hebben we samengewerkt met onze leveranciers die instaan voor de eindassemblage om te bevestigen dat ze bedrijven, die ongeveer 80% van hun uitgaven vertegenwoordigen, in hun eigen toeleveringsketens controleren, op basis van de RBA-gedragscode. 


Naast het auditproces werken we samen met leveranciers door middel van: 


  • De Supplier Self-Assessment Questionnaire (SAQ). Dit omvat gedetailleerde vragen over het beheer en de praktijken op sociaal en ecologisch vlak. Naast het helpen van HP bij het evalueren van risico's, het identificeren van verbeterpunten en het bepalen van de opname van een bedrijf in ons auditprogramma, helpen zelfevaluaties leveranciers om meer vertrouwd te raken met HP's verwachtingen inzake de naleving van onze gedragscode voor leveranciers. In 2020 hebben 167 productieleveranciers en 13 services leveranciers SAQ's ingevuld.  

  • Coaching, gespecialiseerde training, gegevensverzameling en voortdurende dialoog. Met behulp van deze mechanismen willen we leveranciers helpen bij het ontwikkelen van robuuste managementsystemen om de hoofdoorzaken van belangrijke risico's en uitdagingen aan te pakken.  

  • Key performance indicator (KPI) -bewakingsprogramma. We verzamelen wekelijks gegevens van leveranciers met een hoog risico over belangrijke kwesties zoals werkuren, rustdagen en stagiaires, en werken samen om voortdurende verbetering te stimuleren. 

  • Audits bij leveranciers. Ons auditproces is een essentieel onderdeel van ons risicobeoordelingskader en een belangrijk mechanisme voor duurzame verbetering bij onze leveranciers. Audits meten de conformiteit van alle bepalingen van de HP Supplier Code of Conduct op het gebied van arbeid, gezondheid en veiligheid, milieu, ethiek en managementsystemen. We hebben ook samengewerkt met onze leveranciers die instaan voor de eindassemblage om te bevestigen dat ze bedrijven, die ongeveer 80% van hun uitgaven vertegenwoordigen, in hun eigen toeleveringsketens controleren en 25% van deze bedrijven ter plaatse auditen, op basis van de RBA-gedragscode. 

  •  Beoordeling van duurzaamheid van leveranciers. We voeren gerichte beoordelingen uit, als aanvulling op onze uitgebreide audits, waarbij we ons richten op specifieke risicogebieden, waaronder kwetsbare werknemers (zoals studenten, uitzendkrachten en buitenlandse werknemers) en gezondheid en veiligheid (inclusief brandveiligheid en paraatheid bij noodsituaties). 


In 2020 hebben we 137 audits bij productieleveranciers, leveranciers voor hergebruik en recycling van producten en services leveranciers uitgevoerd, evenals drie andere beoordelingen van productieleveranciers. Reis- en fabrieksbeperkingen en kantoorsluitingen ten gevolge van COVID-19 verminderden ons vermogen om deze activiteiten uit te voeren. Gedurende het jaar waren 90% van de audits van productieleveranciers door derden gecertificeerde RBA Validated Assessment Program-audits (VAP). Naast deze audits hebben we in 2020 ook deskreviews uitgevoerd bij alle eindassemblageleveranciers en sommige commodity-leveranciers. Dit stelde ons in staat om ondanks reisbeperkingen de betrokkenheid van die leveranciers te behouden en belangrijke kwesties te bespreken, waaronder hun reacties op COVID-19. 


We zien een breed scala aan niveaus in onze audits, die worden beoordeeld op een schaal van 0 - 200. In het RBA Factory LEAD-certificeringsprogramma komen leveranciers met scores van 160 - 180 in aanmerking voor een Silver-certificering en scores boven 180 voor een Gold-certificering (inclusief 25% van de leveranciersfaciliteiten die in 2020 zijn gecontroleerd). 


In de loop van de tijd hebben we de auditscores van leveranciers zien stijgen. Van 2018 tot 2020 is het percentage initiële audits van productieleveranciers en volledige heraudits met een score van meer dan 160 gestegen van 48% naar 51%. De gemiddelde score in deze periode steeg van 142 naar 151. Elf audits in 2020 werden bij eindassemblageleveranciers uitgevoerd. Hiervan scoorden 8 (73%) meer dan 160, 2 (18%) scoorden tussen 100 en 160, en 1 (9%) scoorde minder 100. De overige 42 audits in 2020 werden bij leveranciers van grondstoffen uitgevoerd. Hiervan scoorde 45% meer dan 160, 40% scoorde tussen 100 en 160 en 14% scoorde minder dan 100. (De som van de afzonderlijke scores is niet 100% vanwege afronding.) 


We verhogen regelmatig onze verwachtingen van leveranciers, dus leveranciers moeten voortdurend verbeteren om een consistente auditscore te behouden. In 2018 hebben we bijvoorbeeld versie 6.0 van de RBA-gedragscode aangenomen, die vereisten met betrekking tot de inspraak en training van werknemers, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, proceschemicaliën en waterbeheer bevat. 


De RBA beschouwt scores boven 160 als bijna volledig in overeenstemming met de RBA-code. In het nieuw ontwikkelde RBA Factory LEAD Certification Program komen leveranciers met scores van 160 tot 180 in aanmerking voor een Silver-certificering en scores boven 180 voor een Gold-certificering. 


RBA Online is een online managementsysteem voor duurzaamheidsgegevens, ontworpen om RBA-leden en hun leveranciers te helpen bij het beheren en delen van duurzaamheidsgegevens, inclusief van audits en zelfbeoordelingsvragenlijsten die risico's op bedrijfs-, faciliteits- en leveranciersniveau beoordelen. 

Naast deze uitgebreide audits voeren we gerichte beoordelingen uit, als aanvulling op onze uitgebreide audits, waarbij we ons richten op specifieke risicogebieden, waaronder: 

  • -Kwetsbare werknemers, zoals studenten, uitzendkrachten en buitenlandse werknemers. 

  • -Gezondheid en veiligheid, inclusief brandveiligheid en voorbereiding op noodsituaties. 

  • -Maturiteit van het duurzaamheidsbeheersysteem van leveranciers. 

  • -De prestaties van de leverancier op milieugebied. 


Voor meer informatie over de geboekte vooruitgang in onze toeleveringsketen, zie ons Sustainable Impact Report en onze website op: http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html.