Ja. HP meet de prestaties van leveranciers om problemen op leveranciersniveau te begrijpen en trends in ons leveranciersbestand te identificeren. We volgen problemen en trends op via ons kwaliteitsborgingsprogramma. Dat omvat uitgebreide audits op basis van HP’s gedragscode voor leveranciers en gerichte beoordelingen van specifieke risicogebieden, zoals het inzetten van buitenlandse werknemers. In ons KPI-programma (Key Performance Indicator) verzamelen we ook specifieke gegevens over werktijden, rustdagen, stagiaires en andere arbeidsindicatoren bij belangrijke leveranciers.


Ons auditproces voor leveranciers is een essentieel onderdeel van ons risicobeoordelingskader en een belangrijk instrument voor verbeteringen bij onze leveranciers. Met leveranciersaudits meten we of ze voldoen aan alle bepalingen van de HP's gedragscode voor leveranciers op het gebied van arbeid, gezondheid en veiligheid, milieu, ethiek en managementsystemen.


Leveranciersaudits zijn een essentieel onderdeel van ons risicobeoordelingskader. Met audits meten we de naleving van HP's gedragscode voor leveranciers en stimuleren we voortdurende verbetering van de sociale en milieuprestaties van onze leveranciers.


Elk jaar controleren we een lijst met leveranciers die 95% van HP's uitgaven aan productieleveranciers uitmaken. Vervolgens kijken we naar de geografie, het type productie en andere informatiebronnen zoals nieuws en ngo-rapporten om te bepalen welke leveranciers ter plaatse een audit vereisen. Audits worden uitgevoerd volgens het Validated Audit Process (VAP). Dit is een gezamenlijke aanpak die minder overlast geeft voor onze leveranciers, omdat ze maar één audit krijgen. Het VAP voldoet aan de vraag naar een kwalitatieve, uniforme en kosteneffectieve standaardbeoordeling van arbeids-, gezondheid en veiligheids-, milieu- en ethische praktijken op basis van de RBA-gedragscode (Responsible Business Alliance) en relevante wet- en regelgeving.


We werken ook samen met onze leveranciers die zorgen voor de eindassemblage om te zorgen dat ze risicobeoordelingen uitvoeren van bedrijven in hun eigen toeleveringsketens die ongeveer 80% van hun uitgaven vertegenwoordigen. En dat ze 25% van de locaties die op basis van de RBA-gedragscode als risicovol zijn aangemerkt, verzekeren.


Naast het auditproces werken we samen met leveranciers door middel van:

  • De Supplier Self-Assessment Questionnaire (SAQ). Dit omvat gedetailleerde vragen over het beheer en de praktijken op sociaal en ecologisch vlak. De zelfevaluatie helpt HP niet alleen om risico's te evalueren, verbeterpunten vast te stellen en te bepalen of een bedrijf in ons auditprogramma wordt opgenomen, maar het helpt leveranciers ook om beter te begrijpen wat HP verwacht van de naleving van onze gedragscode voor leveranciers. In 2020 hebben 167 productiele-veranciers en 13 serviceleveranciers SAQ's ingevuld.
  • Coaching, gespecialiseerde training, gegevensverzameling en voortdurende dialoog. Met behulp van deze systemen willen we leveranciers helpen robuuste managementsystemen te ontwikkelen om de belangrijkste risico's en uitdagingen aan te pakken.
  • KPI-bewakingsprogramma (key performance indicator). We verzamelen wekelijks gegevens van leveranciers met een hoog risico over belangrijke kwesties zoals werktijden, rustdagen en stagiaires en werken samen aan voortdurende verbetering.
  • Audits bij leveranciers. Ons auditproces voor leveranciers is een essentieel onderdeel van ons risicobeoordelingskader en een belangrijk instrument voor het identificeren van kansen voor duurzame verbetering bij onze leveranciers. Met leveranciersaudits meten we of ze voldoen aan alle bepalingen van de HP's gedragscode voor leveranciers op het gebied van arbeid, gezondheid en veiligheid, milieu, ethiek en managementsystemen. We hebben ook samengewerkt met onze leveranciers die zorgen voor de eindassemblage om te zorgen dat ze risicobeoordelingen uitvoeren van bedrijven in hun eigen toeleveringsketens die ongeveer 80% van hun uitgaven uitmaken. En dat ze 25% van de locaties controleren die op basis van de RBA-gedragscode als risicovol zijn aangemerkt.
  • Beoordeling van duurzaamheid van leveranciers. Als aanvulling op onze uitgebreide audits voeren we gerichte beoordelingen uit, waarbij we ons richten op specifieke risicogebieden, waaronder kwetsbare werknemers (zoals studenten, uitzendkrachten en buitenlandse werknemers) en gezondheid en veiligheid (inclusief brandveiligheid en voorbereiding op noodsituaties).

In 2021 hebben we 189 controles van productieleveranciers, leveranciers voor hergebruik en recycling van producten en serviceleveranciers uitgevoerd, evenals 24 andere beoordelingen van productieleveranciers. Door de reis- en fabrieksbeperkingen en kantoorsluitingen i.v.m. corona konden we minder van deze activiteiten uitvoeren. In dat jaar bestond 88% van de audits van productieleveranciers uit door derden gecertificeerde RBA Validated Assessment Program-audits (VAP).


We zien veel verschillende niveaus in onze audits, die worden beoordeeld op een schaal van 0-200. In het RBA Factory LEAD Certification Program komen leveranciers met scores van 160 tot 180 in aanmerking voor een Silver-certificering en bedrijven met scores boven 180 voor een Gold-certificering (inclusief 36% van de leveranciersfaciliteiten die in 2021 zijn gecontroleerd). In de loop van de tijd hebben we de auditscores van leveranciers zien stijgen. Van 2019 tot 2021 steeg het percentage initiële audits en volledige heraudits van productieleveranciers dat boven de 160 scoorde van 45% naar 50%. De gemiddelde score in deze periode steeg van 140 naar 149. In 2021 werden drieëntwintig audits bij eindassemblageleveranciers uitgevoerd. Hiervan scoorden 14 (61%) meer dan 160, acht (35%) scoorden tussen 100 en 160, en één (4%) scoorde minder 100. De overige 103 audits in 2021 werden bij grondstoffenleveranciers uitgevoerd. Hiervan scoorde 63% meer dan 160, 27% scoorde tussen 100 en 160 en 10% scoorde minder dan 100. (De som van de afzonderlijke scores is niet 100% vanwege afronding.)


We verhogen regelmatig onze verwachtingen van leveranciers. Leveranciers moeten daarom voortdurend verbeteringen doorvoeren om een consistente auditscore te behouden.


Zo hebben we in 2021 versie 7.0 van de RBA-gedragscode geïntroduceerd. Hierin zijn eisen opgenomen met betrekking tot de inspraak en training van werknemers, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, proceschemicaliën en waterbeheer. In dat jaar hebben wij ook nieuwe milieueisen toegevoegd aan onze Supplier Responsibility Scorecard. De RBA beschouwt scores boven 160 als bijna volledig in overeenstemming met de RBA-code. In het nieuw ontwikkelde RBA Factory LEAD Certification Program komen leveranciers met scores van 160 tot 180 in aanmerking voor een Silver-certificering. Leveranciers met een score boven de 180 komen in aanmerking voor een Gold-certificering.


RBA Online is een onlinemanagementsysteem voor het beheer van duurzaamheidsgegevens. Dit systeem is ontworpen om RBA-leden en hun leveranciers te helpen bij het beheren en delen van duurzaamheidsgegevens. Deze zijn afkomstig uit onder meer audits en zelfbeoordelingsvragenlijsten waarmee risico's op bedrijfs-, faciliteits- en leveranciersniveau worden beoordeeld.


Raadpleeg de gedragscode en de handleiding voor het RBA Validated Audit Program (VAP).


Als aanvulling op onze uitgebreide audits voeren we gerichte beoordelingen uit. Daarbij richten we ons op specifieke risicogebieden, waaronder:


  • Kwetsbare werknemers, zoals studenten, uitzendkrachten en buitenlandse werknemers.
  • Gezondheid en veiligheid, inclusief brandveiligheid en voorbereiding op noodsituaties.
  • Maturiteit van het duurzaamheidsbeheersysteem van leveranciers.
  • De prestaties van de leverancier op milieugebied.

Raadpleeg voor meer informatie over de geboekte vooruitgang in onze toeleveringsketen ons duurzaamheidsrapport en onze website: http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html.