HP heeft een van de grootste toeleveringsketens van de IT-branche. Deze bestaat uit honderden productieleveranciers en duizenden serviceleveranciers.1 Deze leveranciers variëren van multinationals tot kleine bedrijven en zijn actief in landen over de hele wereld. Ze voorzien ons van materialen, onderdelen en assemblages voor onze producten, verzorgen de verzending en levering aan onze klanten en leveren allerlei andere goederen en diensten.


Wij streven naar een ethische, duurzame en veerkrachtige toeleveringsketen om de mensen te beschermen die onze producten maken, ons bedrijf en ons merk te beschermen, de relaties met klanten te versterken en mogelijkheden tot innovatie te creëren. We eisen dat alle werknemers in HP's toeleveringsketen een eerlijke behandeling, vrij gekozen werk en veilige werkomstandigheden krijgen. Om onze voetafdruk te verkleinen, werken wij samen met leveranciers om de uitstoot van broeikasgassen (BKG), het waterverbruik, afval en andere milieueffecten te verminderen.


We werken op allerlei manieren samen met leveranciers om verantwoordelijkheid te bevorderen. De gedragscode voor leveranciers van HP bepaalt dat leveranciers een managementsysteem moeten gebruiken dat naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving en de eisen van de klant garandeert. Het managementsysteem moet ook de risico's in verband met de gedragscode identificeren en beperken en zo zijn ontworpen dat de sociale en milieuprestaties van het bedrijf voortdurend kunnen worden verbeterd.


Leveranciers die 95% van de totale kosten van HP voor productieleveranciers vertegenwoordigen, zijn onderworpen aan een sociale en milieubeoordeling.


De kracht van ons programma voor verantwoordelijkheid van de toeleveringsketen stelt ons in staat om aan de verwachtingen van de klant te voldoen. In 2021 heeft ketenverantwoordelijkheid geleid tot ongeveer 2 miljard dollar aan behouden, bestaande en nieuwe omzet.2


We hebben compromisloze verwachtingen op het vlak van ethisch gedrag van onze leveranciers, partners en medewerkers. Onze leveranciers zijn onze partners. Samen hebben we gedeelde verplichtingen opgesteld om, naast andere zakelijke vereisten, verandering te stimuleren en prioriteit te geven aan duurzaamheid. We stemmen onze aanpak af op de verwachtingen van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights voor de due diligence van bedrijven, en houden ons aan de UK Modern Slavery Act, California Transparency in Supply Chains Act en Dodd-Frank Act.


Onze aanpak van maatschappelijke en milieuvraagstukken in de toeleveringsketen is gebaseerd op drie kernprincipes. Die zetten ons ertoe aan het welzijn te verbeteren van de mensen die onze producten maken en ons bedrijf ondersteunen, en de planeet te beschermen door negatieve milieueffecten te verminderen.


  • Wij zijn van mening dat elke persoon het verdient om met waardigheid en respect te worden behandeld. We staan erop dat werknemers in onze toeleveringsketen een eerlijke behandeling, veilige werkomstandigheden en vrij gekozen werk krijgen.
  • Onze inzet gaat verder dan de productiefaciliteit. We werken uitgebreid samen met werknemers om hun welzijn te bevorderen en hun vaardigheden te verbeteren, waardoor ze leiders in hun gemeenschap kunnen worden.
  • We gebruiken ons wereldwijd bereik om blijvende verbeteringen te bewerkstelligen. We zijn transparant over de uitdagingen in onze toeleveringsketen en we roepen bedrijven en overheden op om veerkracht en respect voor mensenrechten en het milieu op te bouwen.

Bovendien willen we onze vooruitgang delen:


  • PRIORITEIT – Werknemers staan centraal in ons programma, door programma's voor de empowerment van werknemers aan te bieden.
  • DOEL – Van 2015 tot 2030 één miljoen werknemers bereiken via programma's voor werknemersemancipatie.3
  • VOORUITGANG IN 2021 – Tot en met 2021 hebben we 349.000 werknemers bereikt.
  • PRIORITEIT – Leveranciers in staat stellen hun beleid, managementsystemen en mechanismen te ontwikkelen en verstevigen, zodat ze kunnen voldoen aan de sociale en ecologische nalevingsvereisten en hun prestaties kunnen verbeteren.
  • DOEL – Verdubbeling van de fabrieksdeelname4 aan onze duurzaamheidsprogramma's voor toeleveringsketens voor 2025 t.o.v. 2015.

VOORUITGANG IN 2021 – HP heeft dit doel bereikt, met een stijging van 114% t/m 2021 t.o.v. 2015 (daarom zullen we niet meer rapporteren over dit doel).


1HP gebruikt in dit rapport de termen 'productieleveranciers', 'transportleveranciers' en 'serviceleveranciers'. 'Productieleveranciers' leveren materialen en componenten voor de productie van ons product en assembleren ook HP-producten, en vormen de primaire focus van onze beoordelingen van de HP-gedragscode-voor leveranciers, KPI-programma, Sustainability Scorecard en initiatieven voor capaciteitsopbouw. 'Transportleveranciers' bieden services voor de verzending en levering van HP-producten. Lees meer in Ketenverantwoordelijkheid: impact op het milieu. 'Serviceleveranciers' leveren goederen en diensten die niet worden gebruikt voor de productie van HP-producten (zoals personeel, telecommunicatie en reizen). Deze leveranciers vormen een belangrijk aandachtspunt van onze inspanningen op het gebied van leveranciersdiversiteit.


2Behouden, bestaande en nieuwe omzet wordt bijgehouden via interne HP-processen waarmee verzoeken van klanten in verband met duurzaamheid en ketenverantwoordelijkheid worden geïdentificeerd. Bij de omzetwaarde wordt rekening gehouden met de totale contractwaarde.


3Dit doel vervangt en breidt ons eerdere doel om van 2015 tot 2025 de vaardigheden van 500.000 fabrieksarbeiders te ontwikkelen en hun welzijn te verbeteren uit. Tot en met 2021 is dit al voor in totaal 349.000 fabrieksarbeiders gelukt: 77.800 fabrieksarbeiders in 2015, 45.700 in 2016, 119.900 in 2017, 12.000 in 2018, 11.000 in 2019, 46,000 in 2020 en 37.000 in 2021. Vóór 2020 omvatten de gegevens alleen de werknemers van productieleveranciers. In 2020 hebben we de reikwijdte van ons programma uitgebreid naar werknemers van serviceleveranciers en werknemers van productiefaciliteiten die onder controle van HP staan. Door afronding is het totaal niet gelijk aan de som van de gegevens voor elk jaar.


4Deze gegevens omvatten geen deelname aan audits van de RBA. 'Deelname aan onze duurzaamheidsprogramma's voor toeleveringsketens' houdt meer in dan alleen programma's voor audits. Met deze programma's kunnen leveranciers de capaciteiten ontwikkelen die nodig zijn om aan onze normen te kunnen voldoen. Ze omvatten grondige beoordeling, wekelijkse rapportage over arbeidsmetriek, inkoopbetrokkenheid via onze Sustainability Scorecard voor leveranciers en diepgaande coaching en workshops die zijn aangepast aan de risico's van leveranciers.