General

Heeft het gebruik van remanufactured/nagevulde cartridges gevolgen voor de garantie?
Het gebruik van nagevulde printercartridges als zodanig heeft geen gevolgen voor de garantie of een onderhoudsovereenkomst die u bij HP hebt afgesloten voor...