Audits and Compliance

Granskar företaget sin hållbarhetsprestanda i leveranskedjan?
Ja. HP mäter leverantörens prestanda för att förstå problem på leverantörsnivå och identifiera trender över vår leverantörsbas. Vi spårar leverantörsproblem...
Ons, 19 aug., 2020 at 5:08 PM
Vilken leverantör har vi förpliktelser om hållbarhet med?
Följande hållbarhetskrav för leverantörer gäller för alla leverantörer som gör affärer med HP och ingår i alla avtal med en juridisk HP-entitet som förplikt...
Mån, 6 juli, 2020 at 5:29 PM
Vad omfattas av ert revisionsprogram?
Vårt program för ansvar i leveranskedjan fokuserar främst på kontakt med tillverkningsleverantörer som vi har en direkt kontraktsrelation med. Vi har vanlig...
Mån, 6 juli, 2020 at 5:30 PM
Vilka är de viktigaste incitamenten vid revision av HP:s leveranskedja?
Om leverantörer involveras genom revisionsprocessen ger det omfattande möjligheter till fortlöpande förbättringar. Vi ser ett brett spektrum av mognadsnivåe...
Mån, 6 juli, 2020 at 5:30 PM