Vårt program för ansvar i leveranskedjan fokuserar främst på kontakt med tillverkningsleverantörer som vi har en direkt kontraktsrelation med. Vi har vanligtvis fleråriga avtal med dessa leverantörer. Detta ger oss möjlighet att bygga upp leverantörsmedvetenhet och förmåga att uppfylla våra förväntningar om leveranskedjans ansvar, inklusive implementering av policyer och processer för att hantera riskerna med modernt slaveri. Dessa avtal kräver att våra direktleverantörer speglar våra förväntningar med sina leverantörer. I fall där inte finns direkta relationer, anser vi att branschsamarbete kan utnyttjas för att på lämpligt sätt påskynda förändringar. Som en del av vårt åtagande att ta itu med modernt slaveri strävar vi efter att samarbeta på sätt som driver positiv förändring.