HP:s anläggningar använder ozon-nedbrytande ämnen (ODS) i kyl- och luftkonditioneringssystem. Även om dessa system är tätade kan läckor under drift och underhåll resultera i utsläpp. Vi fortsätter att ersätta klorfluorkarboner (CFC) i våra befintliga system med fluorkolväten (HFC). HFC:er är växthusgaser,men bryter inte ned ozonskiktet. Vi ersätter också HFC-baserade kylsystem med HFC-fria ekvivalenter när de når slutet av sin livslängd. Dessa HFC-fria ekvivalenter är inte ozon-nedbrytande och har ingen eller mycket låg global uppvärmningspotential. HP eliminerade användningen av klass 1 ODS:er i alla tillverkningsverksamheter 1993.


För 2015 och 2016 beräknade vi utsläpp av ozon-nedbrytande ämnen genom att spåra platser som rapporterade utbyte av kylmedel på grund av läckage och använde en intensitetsfaktor (baserat på de faktiska kvantiteterna) för anläggningar som inte rapporterade. För 2017 övergick HP till ett system som spårar alla fakturor på kylmedel över hela företaget och direkt redovisar anläggningarnas kylmedelsläckage och användning och eliminerar behovet av extrapolering.


Läs mer om hur vi mäter och rapporterar potentialen gällande ozon-nedbrytning för uppskattade utsläpp i avsnittet Avtryck i HP:s rapport om hållbar inverkan på www.hp.com/go/report