General

Framför ert företag en årlig miljörapport (eller rapport om företagets sociala ansvar [CSR])?
Ja. HP har rapporterat årligen om sina sociala och miljömässiga framsteg sedan 2001. Vi tillhandahåller djupgående information till intressenter, inklusive ...
Mån, 3 feb., 2020 at 12:16 PM
Vilka är de viktigaste indikatorerna som HP mäter sin verksamhetsprestanda mot och hur definieras dessa mätvärden?
På våra 177 anläggningar i 59 länder runt om i världen minskar vi utsläpp av växthusgaser (GHG), energi- och vattenförbrukning och avfallsproduktion. Även o...
Ons, 13 Maj, 2020 at 12:26 PM
Sätter ni hållbarhetsmål?
Att sätta djärva, långsiktiga mål för HP fokuserar vår strategi där vi kan ha störst inverkan. Vi mäter framgång genom hur våra åtgärder och lösningar hjälp...
Mån, 3 feb., 2020 at 12:13 PM
Betygsätts ert företag i fråga om CSR (företagens sociala ansvar/hållbar utveckling) eller har ni fått några miljöpriser?
Ja. HP erkänns som ett av världens mest hållbara företag Några av höjdpunkterna inkluderar:         CDP 2019 Climate Change Reports — Ett av endast fem...
Mån, 6 juli, 2020 at 4:00 PM
Ställer ert företag mål och målsättningar för miljöprestanda gällande verksamheten?
Ja. På våra 177 anläggningar i 59 länder runt om i världen minskar vi utsläpp av växthusgaser (GHG), energi- och vattenförbrukning och avfallsproduktion. Äv...
Ons, 13 Maj, 2020 at 12:29 PM
Har HP en miljöpolicy?
Ja. HP:s ambition är att sköta sin verksamhet på ett sätt som ger främsta resultat ur såväl miljö- och hälso- som säkerhetshänseende. Detta sammanfaller med...
Ons, 13 Maj, 2020 at 12:20 PM
Har er organisation för närvarande ett miljöledningssystem?
Ja. Att modellera hållbara verksamheter hjälper oss också att illustrera den förändring vi vill se i vår bransch och därefter.  HP äger och hyr ut anläggni...
Ons, 13 Maj, 2020 at 12:23 PM
Specificera gärna er klimatstrategi.
Klimatförändringar presenterar ett brett spektrum av risker och möjligheter för HP. Vi följer strukturerade processer för att identifiera och utvärdera dess...
Mån, 3 feb., 2020 at 12:14 PM
Vad är HP:s ståndpunkt gällande klimatförändringsavtal och lagstiftning?
Klimatförändringar är en av de viktigaste och mest brådskande frågorna som företag och samhället står inför i dag. Vetenskapen är klar, effekterna är allvar...
Mån, 3 feb., 2020 at 12:11 PM
Vilka åtgärder har HP vidtagit för att möta utmaningen som heter klimatförändringar?
Klimatförändringar är en av de viktigaste och mest brådskande frågorna som företag och samhället står inför i dag. Vetenskapen är klar, effekterna är allvar...
Mån, 3 feb., 2020 at 12:20 PM