Att sätta djärva, långsiktiga mål för HP fokuserar vår strategi där vi kan ha störst inverkan. Vi mäter framgång genom hur våra åtgärder och lösningar hjälper till att skapa en mer hållbar framtid för vår planet liksom för människorna och samhällena där vi bor, arbetar och gör affärer. 


HP stöder FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG) och förblir hängiven att driva framsteg på utvalda mål som ligger nära vår strategi för hållbar inverkan. Våra mål inkluderar bland annat:

  •        Minska växthusgasutsläpp för primära produktionsleverantörer och produkttransport med 10 % fram till 2025 jämfört med 20151
  •        Uppnå noll avskogning i samband med HP-märkespapper och pappersbaserad produktförpackning fram till 20202
  •        Utveckla färdigheter och förbättra välbefinnandet för 500 000 fabriksarbetare fram till 2025, sedan början av 2015.
  •        Möjliggör bättre inlärningsresultat för 100 miljoner människor fram till 2025, sedan början av 2015.


Se avsnittet hållbar inverkan i HP:s rapport om hållbar inverkan 2018 på www.hp.com/go/report för mer information. 


1 Intensitet beräknas som en del av den primära tillverkningen och leverantörernas transport av produkter och deras rapporterade växthusgasutsläpp som kan hänföras till HP dividerat med HP:s årliga intäkter. Denna metod normaliserar prestanda baserat på företagets produktivitet. Intensitet redovisas som ett treårigt rullande medelvärde för att minska effekterna av variation från år till år och lyfta fram långsiktiga trender. Produktionsleverantörens växthusgasutsläpp inkluderar omfång 1 och 2.

2 Allt HP-märkespapper och pappersbaserad produktförpackning kommer att komma från certifierade och återvunna källor till år 2020, med preferens för nyfiber från certifierade källor från Forest Stewardship Council (FSC). Förpackning är den låda som medföljer produkten och allt papper (inklusive förpackning och material) inuti lådan.