Revisioner och efterlevnad

Granskar företaget sin hållbarhetsprestanda i leveranskedjan?
Ja. HP mäter leverantörernas resultat för att förstå problemen som finns på leverantörsnivå och identifiera trender i vår leverantörsbas. Vi spårar leverant...
Vad omfattas av ert revisionsprogram?
Vårt program för ansvar i leveranskedjan fokuserar främst på kontakt med tillverkningsleverantörer som vi har en direkt kontraktsrelation med. Vi har vanlig...
Vilka är de viktigaste incitamenten vid revision av HP:s leveranskedja?
Om leverantörer involveras genom revisionsprocessen ger det omfattande möjligheter till fortlöpande förbättringar. Vi ser ett brett spektrum av mognadsnivåe...