Revisioner och efterlevnad

Granskar företaget sin hållbarhetsprestanda i leveranskedjan?
Ja. HP mäter leverantörens prestanda för att förstå problem på leverantörsnivå och identifiera trender över vår leverantörsbas. Vi spårar leverantörsproblem...
Ons, 19 aug., 2020 at 5:08 PM
Vilken leverantör har vi förpliktelser om hållbarhet med?
Följande hållbarhetskrav för leverantörer gäller för alla leverantörer som gör affärer med HP och ingår i alla avtal med en juridisk HP-entitet som förplikt...
Mån, 6 juli, 2020 at 5:29 PM
Vad omfattas av ert revisionsprogram?
Vårt program för ansvar i leveranskedjan fokuserar främst på kontakt med tillverkningsleverantörer som vi har en direkt kontraktsrelation med. Vi har vanlig...
Mån, 6 juli, 2020 at 5:30 PM
Vilka är de viktigaste incitamenten vid revision av HP:s leveranskedja?
Om leverantörer involveras genom revisionsprocessen ger det omfattande möjligheter till fortlöpande förbättringar. Vi ser ett brett spektrum av mognadsnivåe...
Mån, 6 juli, 2020 at 5:30 PM
Har HP förfaranden för bedömning av leverantörer mot HP:s sociala/etiska krav?
Innan leverantörer gör affärer med HP utvärderas de mot våra sociala och miljömässiga standarder, vilket engagerar leverantörer i ett tidigt skede och skapa...
Mån, 6 juli, 2020 at 5:27 PM
Inspekterar HP leverantörer med avseende på socialt ansvar?
Vi förstår att revision inte är ett sätt att upprätthålla leverantörsprestanda, men det är ett viktigt mätverktyg för att få kontinuerlig feedback om effekt...
Mån, 6 juli, 2020 at 5:27 PM