Revisioner och efterlevnad

Granskar företaget sin hållbarhetsprestanda i leveranskedjan?
Ja. HP mäter leverantörens prestanda för att förstå problem på leverantörsnivå och identifiera trender över vår leverantörsbas. Vi spårar leverantörsproblem...
Ons, 19 aug., 2020 at 5:08 E.M.
Vad omfattas av ert revisionsprogram?
Vårt program för ansvar i leveranskedjan fokuserar främst på kontakt med tillverkningsleverantörer som vi har en direkt kontraktsrelation med. Vi har vanlig...
Ons, 28 juli, 2021 at 5:26 E.M.
Vilka är de viktigaste incitamenten vid revision av HP:s leveranskedja?
Om leverantörer involveras genom revisionsprocessen ger det omfattande möjligheter till fortlöpande förbättringar. Vi ser ett brett spektrum av mognadsnivåe...
Mån, 6 juli, 2020 at 5:30 E.M.