Uppförandekod

Vad är RBA:s uppförandekod?
Responsible Business Alliance (RBA), grundades 2004 av en grupp ledande elektronikföretag och är en ideell organisation som består av elektronik-, detaljhan...
Hur skiljer sig företagets leverantörs uppförandekod från RBA:s uppförandekod?
HP var en av grundarna av RBA, tidigare känd som EICC och samutvecklade RBA-uppförandekoden under 2004. HP stöder RBA-koden i sin helhet, och vi har arbetat...