HP var en av grundarna av RBA, tidigare känd som EICC och samutvecklade RBA-uppförandekoden under 2004. HP stöder RBA-koden i sin helhet, och vi har arbetat under åren för att förfina och utvidga den för att stöda arbetarnas rättigheter och skydda miljön.


Här kan du se HP:s uppförandekod för leverantörer.