Responsible Business Alliance (RBA), grundades 2004 av en grupp ledande elektronikföretag och är en ideell organisation som består av elektronik-, detaljhandels-, bil- och leksaksföretag som har åtagit sig att stödja rättigheter och välbefinnande för arbetare och samhällen över hela världen som påverkas av den globala leveranskedjan. RBA-medlemmar förbinder sig och hålls ansvariga för en gemensam uppförandekod och använder en rad RBA-utbildnings- och utvärderingsverktyg för att stödja kontinuerlig förbättring av det sociala, miljömässiga och etiska ansvaret i sina leveranskedjor.


Förutom att sätta och hålla medlemmar ansvariga för kärnstandarder och tillhandahålla utbildnings- och utvärderingsverktyg, deltar RBA regelbundet i dialog och samarbete med arbetare, myndigheter, civilsamhälle, investerare och den akademiska världen för nödvändiga perspektiv och expertis för att stödja och driva dess medlemmar mot att uppnå RBA:s uppdrag och värderingar i en ansvarsfull global elektronikleveranskedja. 


HP är en grundare och medlem av Responsible Business Alliance (RBA). I egenskap av en fullvärdig RBA-medlem följer vi en gemensam uppförandekod och använder en rad RBA-utbildnings- och utvärderingsverktyg för att stödja kontinuerlig förbättring av det sociala, miljömässiga och etiska ansvaret i våra leveranskedjor. Vi har kompletterat RBA-uppförandekoden med ytterligare krav som även omfattar områden som vi anser kräver mer uppmärksamhet.